Salut

El Govern de la Generalitat destinarà 7.231 milions d'euros a la sanitat catalana l'any 2005

Això suposa 2,80 euros diaris per càpita

query_builder   12 novembre 2004 18:11

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat destinarà 7.231 milions d'euros a la sanitat catalana l'any 2005

Això suposa 2,80 euros diaris per càpita

 El pressupost de salut per l’any 2005 és de 7.231,32 milions d’euros, el qual es desglossa en:

Pressupost consolidat Departament de Salut/Institut d’Estudis de la Salut/Agència Catalana de Seguretat Alimentària: 143,12 milions d’euros Pressupost consolidat CatSalut/Institut Català de la Salut: 7.088,19 milions d’euros

 Aquest pressupost, que suposa més d’una tercera part del global de la Generalitat de Catalunya per l’any vinent, augmenta un 9,26% respecte el de l’any anterior, 3 punts per sobre del creixement del PIB nominal previst per l’any 2005 (6,3%).

 L’any 2005 el Govern de Catalunya destinarà a la sanitat 1.021,97 euros a l’any per càpita, és a dir, 2,80 euros diaris per persona.

1. PRESSUPOST CONSOLIDAT DEPARTAMENT/IES/ACSA

• En el cas de les despeses de personal s’inclou l’increment de sous previst per al personal de la Generalitat, les despeses relacionades amb el desplegament de l’Institut Català d’Avaluació Mèdica i de l’Agència de Protecció de la Salut així com les recurrències dels acords de Salut Pública i farmacèutics.

• Pel que fa a béns i serveis, destaca les despeses vinculades amb el Pla de sistemes i  el desplegament dels Plans Directors.

• Dins les transferències corrents, és a destacar l’increment de les dotacions per vacunes, la transferència al Centre d’Investigació de Medicina Regenerativa i també la de l’Institut d’Estudis de la Salut per al Programa de tutorització d’especialistes en formació.

• En el cas d’inversions, el pressupost 2005 inclou actuacions a l’edifici Ave Maria, seu central del Departament, així com la rehabilitació de l’edifici del Servei Territorial de Barcelona.

• En les transferències de capital, s’ha de destacar la transferència al Centre d’Investigació de Medicina Regenerativa.

2. PRESSUPOST CONSOLIDAT CATSALUT/ICS

 Cal destacar que el 20,88% del pressupost es destinarà a l’atenció primària, els 23,57% a despesa farmacèutica, el 53,16% a l’atenció especialitzada, el 1,77% a administració, i 0,62% a d’altres prestacions sanitàries.

 Les despeses de personal (capítol 1) suposen un total de 1.525 milions d’euros, que suposen un 21,52% sobre el total dels recursos i un increment del 7,62% respecte l’any 2004.  Destacar com a nova actuació del 2005 el compliment de l’acord retributiu de l’ICS, el Pla de xoc de l’atenció primària,  les noves atencions continuades i l’increment de residents 2005.

 Les despeses en béns i serveis (capítol 2) pugen a 480 milions d’euros, que suposen un 6,77% del pressupost. Destacar en aquest àmbit les despeses d’edició de targetes sanitàries i la recepta electrònica.

 Les despeses en concerts sanitaris pugen a 2.808 milions d’euros, mantenint el pes relatiu d’aquest capítol al voltant del 40%, com en els exercicis anteriors. El creixement previst per al 2005 dels concerts és del 10,43% respecte el pressupost del 2004. Amb aquest increment es preveu cobrir la millora de les llistes d’espera, el pla de xoc de l’atenció primària i el desenvolupament de la política retributiva amb l’aplicació del conveni de la XHUP i diverses actuacions de desenvolupament dels serveis sanitaris.

 La medicació hospitalària de dispensació ambulatòria suposa un import de 390 milions d’euros, amb un increment del 17,76%.

 El pressupost destinat a farmàcia és de 1.671 milions d’euros, la qual cosa representa un 23,57% de tot el pressupost sanitari per l’any vinent i un increment del 7%, respecte l’any 2004. Aquest increment és assolible si tenim en compte les polítiques de racionalització de la prestació farmacèutica posades en funcionament tant a Catalunya com a nivell de tot l’Estat.

 D’aquest pressupost 2005, cal destacar l’esforç inversor de la sanitat catalana. El pressupost d’inversions per al 2005 és de 146,07 milions d’euros, el que suposa un increment del 5,15% respecte l’any 2004. A més d’aquest pressupost propi de despeses de capital s’utilitzaran diverses fòrmules de finançament d’inversions a llarg termini que permetran tirar endavant inversions per un import total de 283 milions d’euros. Així es preveu l’any 2005 l’inici de nous projectes d’inversió en l’àmbit de l’atenció primària, de l’atenció hospitalària i de sistemes d’informació tant directament com mitjançant els convenis amb l’empresa pública GISA, amb l’empresa pública ICF Equipaments, amb el Consorci Sanitari de Barcelona (per a la ciutat de Barcelona) i mitjançant convenis de col•laboració amb empreses públiques del Servei Català de la Salut, consorcis, ajuntaments i entitats proveïdores.

1  

Fitxers adjunts

Projecte de pressupostos de salut per a l'any 2005

Projecte de pressupostos de salut per a l'any 2005
PPT | 1025

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia