Direcció General de Comunicació

Artur Mas presenta una nova llei que beneficiarà més de 325.000 famílies a partir de l'any 2003 [Actualitzada]

query_builder   27 desembre 2002 15:16

event_note Nota de premsa

Artur Mas presenta una nova llei que beneficiarà més de 325.000 famílies a partir de l'any 2003 [Actualitzada]

El conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i la consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, han presentat avui el projecte de Llei de suport a les famílies, que és la primera de l’Estat que estableix mesures directes en l’àmbit econòmic i fiscal, així com en la prevenció de l’exclusió social i en l’afavoriment de la conciliació de la vida laboral i familiar. La nova llei aborda també la problemàtica de les persones amb dependència

 Totes les famílies catalanes amb infants menors de 3 anys rebran un ajut anual de 525 € per a cada fill i de 600 € en el cas de les famílies nombroses. Ajuts universals en els casos de part múltiple.

 Promou la conciliació de la vida familiar i laboral a través de la creació de serveis d’atenció a infants propers als centres de treball o el reconeixement públic de les empreses familiarment responsables.

 Estableix ajudes per les famílies que adoptin o acullin un menor i per a l’aplicació de tècniques de reproducció humana assistida.

 Universalitza la prestació de serveis residencials en supòsits de violència familiar.

 Estableix un fons de garantia per impagament de pensions alimentàries o compensatòries.

El conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i la consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, han presentat avui el projecte de Llei de suport a les famílies, que és la primera de l’Estat que estableix mesures directes en l’àmbit econòmic i fiscal, així com en la prevenció de l’exclusió social i en l’afavoriment de la conciliació de la vida laboral i familiar. La nova llei aborda també la problemàtica de les persones amb dependència.

El conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha assenyalat que la llei estableix tant ajuts directes com la creació i prestació de  serveis i ha puntualitzat que “hem d’anar a una llei que garanteixi ajuts i serveis horitzontals -fruit de la universalització d’aquests ajuts- però també verticals -destinats als sectors més desafavorits-”.

Les diferents mesures i ajuts directes que estableix la nova llei està previst que beneficiïn més de 325.000 famílies l’any 2003 i més de 400.000 l’any 2006, el que pot representar una despesa econòmica superior als 1.000 milions d’€ en aquest any.

El conseller en cap ha recordat que aquesta llei ja estava inclosa dins del programa electoral, però ha volgut remarcar que per al Govern “la família no és només un compromís electoral, sinó un projecte de futur”.

Mas ha destacat que aquesta llei, que avui es tramet al Parlament, inclou mesures per afavorir la conciliació laboral i familiar en l’àmbit públic i en el sector privat.  Entre les mesures destaquen la creació de serveis d’atenció als infants dins els centres de treball o en el seu entorn més immediat i el reconeixement públic a les empreses familiarment responsables. És en aquest sentit que “la Generalitat donarà ajuts a les empreses que organitzin serveis d’atenció a infants menors de tres anys propers als centres de treball” .

Mesures de la nova normativa:

La nova llei estableix amb caràcter universal ajuts econòmics a les famílies de 525 € anuals per a cada infant menor de 3 anys i de 600 € en el cas de les famílies nombroses i ajuts per als parts múltiples. Aquestes mesures es sumen als beneficis fiscals que ja existeixen com són la desgravació de 300 € per al naixement de cada fill.  La proposició de llei inclou altres mesures:

 Ajuts per a l’adopció i l’acolliment:

Destinats a les famílies que adoptin o acullin un menor. Podran percebre una prestació econòmica equivalent al 50% de les despeses ocasionades amb motiu dels tràmits necessaris, en funció del nivell d’ingressos familiars i altres condicions i prioritats que s’estableixin reglamentàriament.

Per a l’aplicació de tècniques de reproducció humana assistida amb la finalitat de tenir un o més fills. Les famílies podràn accedir a una ajuda econòmica, d’acord amb el límit màxim d’ingressos econòmics i les condicions i les prioritats que s’estableixin reglamentàriament.

 Universalització dels serveis residencials en supòsits de violència familiar. Totes les persones que hagin patit situacions de violència dins l’àmbit familiar podran accedir a una plaça de residència que serà pagada en part o completament per la Generalitat.

 Ajuts per a les famílies amb persones en situació de dependència, en les quals es preveu la generalització de l’ajut a la dependència del programa Viure en família.

 Establiment d’un fons de garantia per impagament de pensions alimentàries o compensatòries, i s’aplicarà en cas que aquest incompliment comporti una situació de precarietat econòmica amb risc d’exclusió social.

 Promoció de la creació de places d’educació infantil de primer cicle i ajudes als serveis escolars (en concepte de menjador escolar o transport).

 Mesures de protecció als infants i adolescents amb la finalitat de facilitar el seu desenvolupament com a persones, promoure la seva formació, garantir les seves necessitats  personals i promoure l’accés als serveis i recursos existents.

 Protecció del menor davant els mitjans de comunicació que estableix el suport a la família en la tasca de protecció davant els continguts audiovisuals nocius, o la disposició a vetllar per la transmissió dels valors universals. 

Aquesta llei permetrà d’una banda, consolidar ajuts ja establerts pel Departament de Benestar i Família (prestació econòmica per infants a càrrec, que serà de caràcter universal) i de l’altra, n’establirà de nous (prestació econòmica per part múltiple, que també serà de caire universal).

La consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, ha remarcat que amb aquesta llei Catalunya serà pionera en la prestació universal d’alguns serveis entre els que cal destacar “els serveis residencials de caràcter universal en supòsits de violència familiar” o “l’atenció precoç per a tots els infants amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-ne”.  La consellera ha apuntat també la necessitat de conciliar els horaris laborals i familiars a través de Plans Territorials i ha manifestat que la nova llei contempla incorporar en l’ensenyament obligatori “continguts de valoració del treball domèstic i de l’atenció a persones amb dependència”.

Barcelona, 27 de desembre de 2002

1  

Fitxers adjunts

Projecte de Llei de suport a les famílies

Projecte de Llei de suport a les famílies
PPT | 475