Direcció General de Comunicació

El Govern aprova un paquet de mesures per impulsar l'ús social del català [Actualitzada]

Es fomentarà el coneixement de la llengua per part dels immigrants i la presència del català a les noves tecnologies

query_builder   4 febrer 2003 17:06

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un paquet de mesures per impulsar l'ús social del català [Actualitzada]

Es fomentarà el coneixement de la llengua per part dels immigrants i la presència del català a les noves tecnologies

El Govern ha aprovat avui un conjunt de mesures per impulsar l’ús social de la llengua catalana. La gran majoria d’aquestes mesures busquen la implicació de tota la societat per millorar l’ús del català. A més, tal com preveu la Llei de Política Lingüística aprovada el 1998 pel Parlament, i havent expirat el termini d’adaptació previst en la normativa, el Govern vol fomentar i donar un nou impuls a l’adaptació de la societat civil a l’ús habitual del català. Precisament, el Govern també ha aprovat l’encàrrec d’un balanç en profunditat de l’aplicació de la Llei.

Així doncs, les principals actuacions aprovades avui tenen relació amb el compliment de la Llei, reforçant el seu grau d’aplicació en els àmbits següents:

En la concessió de llicències d’obertura d’establiments o instal·lació de rètols. En les subvencions a empreses i en les bases de les subvencions de la Generalitat destinades a establiments oberts al públic. En la contractació de la Generalitat, com per exemple que els productes adquirits per la Generalitat i que segons la llei han d’estar etiquetats en català, o la retolació en català en la contractació d’obres públiques Recordar als empresaris les obligacions que recull la llei en l’ús del català en la retolació, documents, factures i l’atenció al consumidor. Les entitats financeres, asseguradores i de subministraments hauran de garantir el dret d’opció de llengua en els contractes mercantils. Es farà un seguiment de l’aplicació de la Llei, a través del CAC pel compliment als mitjans audiovisuals i amb actuacions específiques a la inspecció d’ensenyament i en l’àmbit universitari.

Entre les mesures més destacades aprovades avui també destaquen les adreçades a facilitar l’aprenentatge del català per part de la població immigrada i a promoure el paper del català com a llengua d’integració. En aquest sentit les mesures acordades vinculades amb la immigració són –entre d’altres- les següents:

Gratuïtat dels cursos de nivell bàsic de català que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL): s’aplicarà als 250 cursos que el CPNL iniciarà aquest mes de febrer, amb uns 4.200 alumnes. Per als que s’iniciïn a l’estiu i al mes d’octubre la mesura beneficiarà més de 400 cursos dels tres nivells bàsic, amb uns 8.000 alumnes. Atenció als pares d’alumnes immigrants: impuls al programa d’acolliment lingüístic adreçat als pares d’alumnes immigrants per donar nocions sobre Catalunya i la llengua catalana i estructures breus per a la comunicació elemental. Atenció als infants estrangers que s’incorporen a l’escola: s’ha previst un Pla d’actuació per a l’atenció de l’alumnat estranger no universitari que coordini les actuacions per reforçar l’ensenyament del català als infants estrangers que s’incorporen a l’escola. També s’impulsarà el programa de voluntariat lingüístic Hores de conversa, amb l’objectiu que persones voluntàries de la societat civil destinin una hora per setmana durant sis setmanes per cada curs a conversar amb alumnes de nivells inicials per reforçar el seu aprenentatge de català oral. Les oficines de la XILA, en especial la de Casablanca, promouran l’organització de cursos de català per a les persones que han sol·licitat el visat per venir a treballar a Catalunya. Una campanya de comunicació divulgarà el fet que a Catalunya hi ha més de 60.000 persones immigrades o estrangeres que aprenen el català i que cal facilitar el seu esforç i fer-lo útil parlant-hi en català.

A més d’aquestes mesures en l’àmbit de la immigració, el Govern ha aprovat actuacions per promoure l’ús social del català en els àmbits socioeconòmic, les noves tecnologies, la justícia i el cinema:

Atenció al públic: es posarà en marxa un programa per a la promoció de l’ús del català en els punts d’atenció al públic per implicar els empresaris i els treballadors en l’ús del català en les feines d’atenció al públic, al comerç i l’hoteleria. Es lliurarà a totes les persones que es contractin de nou a Catalunya en els sectors del comerç i de l’hoteleria i la restauració un Vocabulari en imatges i una Guia de conversa. Establiments comercials: s’estableix el mecanisme jurídic adient perquè la Generalitat i les administracions locals incloguin en el tràmit de concessió de llicències i autoritzacions d’obertura d’establiments les actuacions per al compliment del que preveu la llei, que disposa que la senyalització i els cartells d’informació general han de ser redactats almenys en català. També s’ha aprovat incloure a les bases de les subvencions de la Generalitat destinades a establiments oberts al públic una declaració de l’empresa conforme l’establiment compleix els requisits establerts en la Llei de Política Lingüística. Noves tecnologies: es potenciarà la informació i difusió sobre productes informàtics disponibles en català. Es posarà en funcionament un programari de traducció anglès-català com a mitjà per facilitar la traducció de pàgines web i documents. Es promouran acords amb les grans empreses de telecomunicacions per fomentar l’ús del català a la publicitat, Internet i la telefonia mòbil. Justícia: es prorrogarà i ampliarà el pla de catalanització de jutjats iniciat l’octubre de l’any 2000 per cobrir de manera progressiva i per tot el territori el màxim nombre d’oficines judicials que es comprometen a treballar amb normalitat en llengua catalana. Cinema: s’incrementaran el nombre de pel·lícules que es doblen al català i també la mitjana de còpies en català de cada títol, amb la modificació de la normativa de subvencions, la pròrroga dels ajuts a l’exhibició i l’establiment d’acords puntuals que permetin algunes estrenes majoritàriament en català.

1  

Fitxers adjunts

Documentació mesures català

Documentació mesures català
DOC | 38