Drets Socials

La consellera Irene Rigau presideix a Vic la constitució de l'Observatori Català de l'Envelliment amb Dependència

Signa també un conveni de collaboració amb el Centre d'Estudis de l'Envelliment a Catalunya

query_builder   16 octubre 2003 18:49

event_note Nota de premsa

La consellera Irene Rigau presideix a Vic la constitució de l'Observatori Català de l'Envelliment amb Dependència

Signa també un conveni de collaboració amb el Centre d'Estudis de l'Envelliment a Catalunya

La consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, ha presidit l’acte de constitució de l’Observatori Català de l’Envelliment amb Dependència (OCEND) a la biblioteca de l’Hospital de la Santa Creu, de Vic. La consellera ha signat també, juntament amb l’alcalde de Vic, un conveni de collaboració entre l’OCEND i el Centre d’Estudis de l’Envelliment a Catalunya. L’objecte del conveni és establir un marc de collaboració amb la finalitat d’avançar en la consecució dels objectius comuns pel que fa a promoure, vertebrar i difondre el coneixement sobre l’envelliment amb dependència.

Vic, 16 d’octubre de 2003

L’Observatori Català de l’Envelliment amb Dependència (OCEND), creat el passat 23 de setembre per Decret de la Generalitat de Catalunya, ha celebrat la seva sessió constituent sota la presidència de la consellera de Benestar i Família, Irene Rigau. L’acte ha tingut lloc a la a la biblioteca de l’Hospital de la Santa Creu de Vic.

L’OCEND és una iniciativa conjunta del Departament de Benestar i Família i del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Aquesta iniciativa s’integra dins d’una política social i sociosanitària comuna d’aquests dos departaments envers la gent gran amb dependència.

La missió de l’OCEND és promoure, vertebrar i difondre el coneixement sobre l’envelliment amb dependència i assessorar al Govern en aquesta matèria. Per tal de fer realitat la seva missió, l’OCEND es fixa els objectius següents:

Animar i fomentar una reflexió prospectiva destacant les claus dels canvis i interpretant-les.

Recollir, validar, analitzar i difondre la informació amb la finalitat de facilitar la presa de decisions.

Promoure xarxes d’investigació, facilitant l’intercanvi d’informació i la col·laboració entre els grups i experts procedents de diverses disciplines.

La creació de l’OCEND també té com a objectiu la valorització i el reconeixement de l’excel·lència de la recerca i del treball professional que es du a terme a Catalunya, dins d’aquest àmbit.

Conveni de col·laboració amb el Centre d’Estudis de l’Envelliment a Catalunya

La consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, com a presidenta de l’Observatori Català de l’Envelliment amb Dependència (OCEND), i l’alcalde de  Vic, Jacint Codina, com a president del Centre d’Estudis de l’Envelliment a Catalunya (CEEC), han signat un conveni de col·laboració entre aquestes dues entitats.

EI CEEC és una associació constituïda el 3 de maig de 1995, per iniciativa de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, la Universitat de Vic i l’Ajuntament de Vic amb la finalitat d’establir interelacions entre les entitats que treballen al voltant de l’envelliment i contribuir així a la millora de la qualitat de vida de les persones grans. El CEEC té la voluntat d’integrar els diversos àmbits d’actuació en l’envelliment com són l’atenció social, l’atenció sanitària, el món de la investigació, la recerca i la docència i l’experiència professional. Els seus objectius són:

Assessorar i informar sobre temes relacionats amb l’envelliment per tal de millorar la qualitat de vida de les persones grans i dels que en tenen cura i posar aquesta materials a l’abast de les institucions que ho requereixin.

Reunir documentació i informació. Conèixer i difondre les experiències a Catalunya i altres països en el desenvolupament de les seves polítiques en relació a l’envelliment i els resultats dels seus models i sistemes d’assistència.

Promoure la cooperació entre professionals i institucions amb els mateixos interessos d’actuació.

Impulsar el desenvolupament de les cures pal·liatives amb criteris de qualitat.

Dissenyar i dur a terme activitats formatives adreçades als professionals que intervenen en els àmbits de la gerontologia, la geriatria i les cures pal·liatives.

Dissenyar i dur a terme activitats educatives a la societat en relació amb els temes que són propis de l’associació.

Promoure i donar suport a la recerca aplicada en els àmbits que són propis de l’associació.

En el conveni signat avui, l’OCEND i el CEEC estableixen un marc de col·laboració per a realitzar actuacions relacionades amb la recerca i la gestió del coneixement en l’àmbit de l’envelliment amb dependència, amb l’objectiu d’assessorar en la innovació de les polítiques al respecte.

El conveni preveu que aquesta funció s’ha de fer comptant amb tots els equips de professionals que treballen en aquest àmbit a Catalunya i que sigui l’equip de Vic el referent que impulsarà i coordinarà les actuacions necessàries per els objectius esmentats.

D’aquesta manera l’observatori reconeix a l’equip de Vic la seva llarga trajectòria de treball sobre el tema, integrant els diferents àmbits d’actuacions sanitàries, socials, docents i de recerca, amb la voluntat de donar una resposta integrada, integral i de qualitat a les necessitats de les persones grans dependents i les seves famílies.