Drets Socials

La Generalitat programa 35 actuacions per a l'Any Europeu de les Persones amb Discapacitat per avançar en el reconeixement dels seus drets

El Departament crearà un innovador 'Centre de tecnologies de suport a la inclusió social'

query_builder   19 febrer 2003 17:50

event_note Nota de premsa

La Generalitat programa 35 actuacions per a l'Any Europeu de les Persones amb Discapacitat per avançar en el reconeixement dels seus drets

El Departament crearà un innovador 'Centre de tecnologies de suport a la inclusió social'

·Amb motiu de l’Any Europeu de les Persones amb Discapacitat, la Generalitat de Catalunya ha programat 35 actuacions per tal que les persones amb discapacitat puguin exercir tots els seus drets, gaudeixin de la igualtat d’oportunitats i millorin la seva qualitat de vida.·El Departament de Benestar i Família te previst crear un innovador “Centre de tecnologies de suport a la inclusió social” on es farà recerca en la millora de materials, en el disseny per tothom i s’oferirà informació i orientació als usuaris·Les actuacions abasten els àmbits legislatiu, educatiu, tècnic, d’investigació, de difusió i institucional.·Entre les actuacions programades, hi ha la presentació d’una maqueta del temple de la Sagrada Família, cofinançada pels departaments de Benestar i Família i de Cultura, per tal que les persones invidents puguin conèixer l’obra de Gaudí. Aquesta maqueta es presenta avui al Palau de la Generalitat i quedarà exposada al Museu de la Sagrada Família.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

L’Any Europeu de les Persones amb Discapacitat constitueix una oportunitat única de mostrar la il·lusió i el compromís del Govern de Catalunya i de totes les entitats que treballen en aquest sector, envers la promoció de les persones amb discapacitat, per fer passos ferms en el reconeixement dels drets d’aquestes persones i perquè tinguin més possibilitats per desenvolupar la seva pròpia vida personal i col·lectiva.

Per aquest motiu la Generalitat de Catalunya ha programat un total de 35 actuacions que permetin assolir aquests objectius i que es desenvolupen tant en pel que respecta a l’aprovació de noves mesures legislatives, activitats de recerca, investigació i difusió, o actes socials, culturals i esportius.

“ Centre de tecnologies de suport a la inclusió social”

Entre aquestes actuacions cal destacar la creació d’un centre de tecnologies de suport a la inclusió social el qual desenvoluparà tres branques d’activitat: recerca (en especial pel desenvolupament de material, objectes i equipament per a persones discapacitades), disseny per tothom (promoció i divulgació de mesures de disseny adaptat a tots els àmbits socials) i informació i orientació als usuaris (oferir la màxima informació als ciutadans que ho precisin sobre tota mena de materials i serveis que poden ser utilitzats).

Professional de referència per les persones discapacitades

Aquest any el Govern aprovarà el desplegament de la coordinació formal dels equips professionals dels diferents departament de la Generalitat en el territori per les persones entre 0-18 anys.

Una de les funcions d’aquesta coordinació serà la creació d’un referent per fer el seguiment, avaluació i actualització periòdica dels programes d’actuació personalitzats adreçats als infants i adolescents amb discapacitat o risc de patir-ne.

El professional disposarà de tota la informació referent al cas i gestionarà, en el territori, la informació, els recursos, les prestacions, evitant la situació de que la família hagi d’anar a recercar informació a diversos centres o professionals.

Mesures legislatives

En l’àmbit del desplegament de mesures legislatives que afavoreixin els objectius establerts per aquest any europeu de les persones discapacitades cal destacar: l’aprovació del decret d’acolliment residencial per a les persones amb discapacitat i el de regulació de l’atenció de dia que pretenen establir els drets dels ciutadans a l’accés en aquests centres.

Així mateix, l’aprovació del decret de regulació de l’atenció precoç que universalitzarà a Catalunya aquest servei per a tots els nens menors de 6 anys.

Àmbits d’actuació

· Desplegament de mesures legislatives:

1. Decret d’acolliment residencial per a les persones amb discapacitat

2. Decret de regulació de l’atenció precoç

3. Decret de regulació de l’atenció de dia

4. Regulació de la participació de l’alumnat i dels pares amb la identificació de les necessitats educatives especials

5. Regulació dels plans educatius individuals per a l’alumnat amb discapacitat

6. Pla d’atenció integral a les persones amb problemes de salut mental

7. Modificació del V Conveni del personal laboral en els grups D i E per a persones amb discapacitat intel·lectual

· Nous serveis de recerca i coordinació

8. Creació d’un centre de tecnologies de suport a la inclusió social

9. Creació de la figura del professional de referència

· Publicacions, materials educatius:

10. Guia de prestacions socials i econòmiques

11. Drets de les persones amb discapacitat intel·lectual 12. L’atenció precoç i la família

13. Manual d’acollida de bones pràctiques en la inserció laboral a la Generalitat de Catalunya de les persones amb discapacitat

14. Model d’atenció en salut mental per a les persones amb discapacitat intel·lectual

15. Model d’atenció a la discapacitat a la primera infància

16. Pla director de l’educació especial

17. Guia per a l’atenció a l’alumnat amb discapacitat en aules inclusives

· Jornades tècniques:

18. Discapacitat i conducta

19. Jornades sobre el futur dels Centres Especials de Treball

20. Suports inclusius en centres d’educació especial

21. Nous reptes de l’atenció sociosanitària

22. Funció pública i discapacitats

23. La inserció social de les persones amb malaltia mental

· Estudis i investigació:

24. Estudi sobre les necessitats de les famílies

25. Detecció de les capacitats intel·lectuals i de la integració sociolaboral de les persones amb intel·ligència límit

26. Estudi sobre la prevalença i discapacitat associada amb trastorns mentals

27. Experiència pilot d’inclusió de l’alumnat amb discapacitat en centres docents ordinaris

· Actes de difusió general:

28. Conferències de sensibilització adreçades a professionals de l’educació

29. Pòsters de sensibilització

· Activitats vinculades a la cultura, l’esport...:

30. Premi de pintura adreçat a persones amb discapacitat

31. Maqueta de la Sagrada Família per a invidents

32. Jocs esportius Special Olimpics

33. Concurs de dibuix sobre deficiència visual

· Mitjans de comunicació:

34. Elaboració d’un manual fotogràfic per mostrar i treballar el tema de la imatge amb persones amb discapacitat

· Àmbit institucional:

35. Jornades de responsables de salut mental de les Comunitats Autònomes

Objectius de l’any europeu

· Sensibilitzar l’opinió pública europea sobre el dret de les persones amb discapacitat a veure’s protegides davant de la discriminació i a gaudir plenament i equitativa dels seus drets.

· Fomentar la reflexió i el debat sobre les mesures necessàries per promoure la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat a Europa.

· Promoure l’intercanvi d’experiències sobre bones pràctiques i estratègies d’eficàcia comprovada a escala local, nacional i europea.

· Reforçar la cooperació entre totes les parts implicades, en particular els governs, els interlocutors socials, les ONGs, els serveis socials, el sector privat, les associacions, el sector del voluntariat, les persones amb discapacitat i les seves famílies.

· Millorar la comunicació sobre la discapacitat i promoure una imatge positiva de les persones amb discapacitat.

· Fomentar la sensibilització sobre la heterogeneïtat de les formes de discapacitat i les seves múltiples manifestacions.

· Sensibilitzar l’opinió pública sobre les múltiples formes de discriminació a què han de fer front les persones amb discapacitat.

· Dedicar especial atenció a la sensibilització sobre el dret dels nens i joves amb discapacitat a la igualtat d’ensenyament, de cara a afavorir i donar suport a la seva integració plena a la societat, així com a fomentar el desenvolupament d’una cooperació europea entre els professionals de l’ensenyament dels nens i joves amb discapacitat.

Les persones amb discapacitat a Catalunya

A Catalunya, les persones que tenen reconegut un grau de discapacitat i gual o superior al 33% es distribueixen segons:

Del 33% al 65% 134.285 persones

Superior al 65% 111.658 persones

Distribució per edats:

de 0 a 16 anys 11.268 persones de 17 a 64 anys 153.779 persones

més de 65 anys 80.896 persones

Distribució del tipus de disminució:

Físics 60,7 %

Psíquics 13,8 %

Malalts mentals 13,2 %

Visuals 8,5 %

Auditius 3,9 %

Comissió per a la Commemoració de l’Any Europeu a Catalunya

La Comissió Europea, amb la col·laboració del Fòrum Europeu per a la Discapacitat (EDF), una organització que representa a més de 37 milions de persones discapacitades a Europa, va declarar l’any 2003 “Any Europeu de les Persones amb Discapacitat”.

Per garantir la consecució dels objectius perseguits amb la celebració d’aquest any, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Benestar i Família, va crear el passat 25 de setembre la Comissió per a la Commemoració de l’Any Europeu de les Persones amb Discapacitat amb representants del món de la discapacitat, personalitats de prestigi i representants dels departaments implicats.