Treball, Afers Socials i Famílies

La Generalitat ajuda els immigrants en situació d'especial vulnerabilitat

Canalitzarà 1,9 milions d'euros a través de Càritas i Creu Roja

query_builder   26 novembre 2002 11:30

event_note Nota de premsa

La Generalitat ajuda els immigrants en situació d'especial vulnerabilitat

Canalitzarà 1,9 milions d'euros a través de Càritas i Creu Roja

El Departament de Benestar i Família ha firmat un conveni amb Càritas Diocesana i Creu Roja de Catalunya per a l’acollida excepcional i temporal d’immigrants en situació d’especial vulnerabilitat. En virtut d’aquest conveni, el Departament destinarà 1,9 milions d’euros a atendre les necessitats més peremptòries d’aquestes persones que no han legalitzat la seva residència i es troben sense sostre. Per al finançament d’aquestes actuacions conjuntes en matèria d’acollida bàsica a immigrants, l’IMSERSO va incloure una addenda al Conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i Família.

La consellera del Departament de Benestar i Família, Irene Rigau, la directora de Càritas Diocesana, Núria Gispert, i la presidenta de Creu Roja Espanyola a Catalunya, Marta Corachán, han firmat un conveni de col·laboració per tal d’atendre, de forma excepcional i temporal, les despeses d’allotjament, alimentació, roba personal i d’altres prestacions que els siguin necessàries, dels immigrants en situació de vulnerabilitat. Així mateix, s’ha firmat una addenda al conveni entre la consellera de Benestar i Família i el Director General de l’IMSERSO, Antonio Lis Darder per finançar places d’allotjament a immigrants en el marc dels programes d’acollida temporal, tal com s’acordà en la reunió celebrada el passat 10 de gener a Barcelona amb el seu antecessor.

Els principals punts del conveni són:

·D’acord amb el conveni, el Departament de Benestar i Família es farà càrrec del finançament dels ajuts econòmics a les persones en situació d’especial vulnerabilitat. Aquests ajuts tenen la consideració d’urgència i s’atorguen per un període de dotze mesos, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2002, i fins un màxim total de 1,9 milions d’euros.

·Càritas i Creu Roja, per la seva banda rebran l’aportació econòmica en nom d’elles i la distribuiran d’acord amb el criteris que fixi la comissió de seguiment. Així mateix, establiran un programa individualitzat perquè cada persona beneficiària s’integri sociolaboralment i informaran al Departament de Benestar i Família dels resultats obtinguts.

·El Departament de Benestar i Família, mitjançant la Direcció General de Serveis Comunitaris, farà el seguiment de les actuacions a realitzar les entitats en relació amb l’objecte d’aquest conveni.

Pel que respecta a la addenda signada amb l’IMSERSO destaca:

·Que des de l’Instituto de Migraciones s’aportaran 1.953.290 € per finançar programes d’acollida i d’integració social d’immigrants. 

·Aquesta addenda amplia la possibilitat de la primera acollida puntual i indivudualitzada per a aquells immigrants que es troben en situació d’especial vulnerabilitat.

553 persones ateses

Les persones acollides en aquest dispositiu que es va posar en marxa el mes de setembre de l’any 2001, ha estat de 553  principalment  originaris del Marroc, Sierra Leone, Algèria, Ghana i Nigèria, per ordre d’importància.

Actualment són 46 les persones que es troben ateses al dispositiu gestionat per Creu Roja i Càritas, que són majoritariament homes originaris de Sierra Leone, Ghana, Marroc i Algèria.

Actuacions per la integració

Des de el Departament de Benestar i Família s’han dut a terme tot un seguit d’actuacions en favor de la integració dels immigrants, entre els que cal destacar:

Plans comarcals: s’han posat en marxa 27 plans comarcals d’integració dels immigrants que promovuen actuacions de formació dels professionals, de sensibilització i d’acollida a més de 800 municipis de tot Catalunya. L’any 2003 es previst signà 5 nous plans comarcals que donaran cobertura a prop de 1.000 municipis.

Tallers d’integració a les escoles: s’han posat en marxa, juntament amb el Departament d’Ensenyament, un total de 52 tallers a diferents escoles de Catalunya que pretenen afavorir la interrelació entre els pares d’alumnes de diferents origens culturals. L’any 2003 es previst que augmentin fins a 100 cursos a tot Catalunya.

Formació d’adults: A les escoles de formació d’adults del Departament durant l’any passat s’han donat cursos a un total 10.600 persones. Per l’any vinent es previst que siguin prop de 13.000.

Ajut econòmic per famílies amb fills: l’any 2001 un total de 7.631 famílies d’origen immigrant es van beneficiar de les ajudes per a famílies amb fills de 0-3 anys (o fins a 6 anys en el cas de famílies nombroses).