Drets Socials

La Generalitat fa una paga compensatòria pels titulars de pensions no contributives, assistencials i LISMI

És el segon cop que la Generalitat fa aquest pagament

query_builder   7 juliol 2003 09:53

event_note Nota de premsa

La Generalitat fa una paga compensatòria pels titulars de pensions no contributives, assistencials i LISMI

És el segon cop que la Generalitat fa aquest pagament

· El Departament de Benestar i Família abonarà un ajut econòmic a 66.767 persones que reben pensions no contributives, assistencials i subsidis de la LISMI. · Aquest ajut, adreçat al col·lectiu de persones que reben pensions baixes, compensa el diferencial entre l’IPC català i l’estatal a partir de l’any 2000· Aquest ajut i també l’ajut de 240€ per les persones que cobren pensions de viduïtat baixes han estat qüestionats pel Govern Espanyol.

Barcelona, 4 de juliol de 2003

EI Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament d’una paga compensatòria a favor dels titulars de pensions de jubilació i invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, de les pensions assistencials del Fons d’Assistència Social i del subsidi de garantia d’ingressos mínims de la LISMI (Llei d’Integració Social del Minusvàlid). Aquest ajut compensa el diferencial entre l’IPC català i l’estatal durant els anys 2000-2003.

Aquesta actuació, que la Generalitat porta a terme per segona vegada, està adreçada al col·lectiu de persones que reben pensions baixes i s’emmarca dins les polítiques d’atenció social del Govern.

Aquest ajut i també l’ajut de 240€ per les persones que cobren pensions de viduïtat baixes han estat qüestionats pel Govern Espanyol.

Aquest ajut s’ha donat a 66.767 persones amb una mitjana d’uns 20,39 €.

Per demarcacions, els ajuts es desglossen de la manera següent:

Barcelona: 49.039 beneficiaris

Girona:  4.417 beneficiaris

Lleida:  5.243 beneficiaris

Tarragona: 8.068 beneficiaris

L’import de l’ajut aprovat és el resultat de considerar la diferència de l’IPC entre Catalunya i el conjunt de l’Estat, any a any, a partir de 2000 i tenint en compte l’any d’inici de percepció de la pensió. L’IPC s’ha calculat en un 0’6% d’acord amb els diferencials anuals (2000 amb un 0,2%, 2001 amb un 0,1%, i 2002 amb un 0,3%).