Treball, Afers Socials i Famílies

El Govern aprova el Decret de la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i d'altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

query_builder   5 març 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i d'altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Una llei de l’any 1991 va establir la necessitat de promoure l’accessibilitat i de suprimir les barreres arquitectòniques i en la comunicació per mitjà de la utilització de mesures tècniques adequades que permetin millorar la seva qualitat de vida.D’acord amb aquesta llei, el Govern català va aprovar l’any 1995 el Codi de l’Accesibilitat, en el qual ja es contemplava la regulació de les normes sobre la targeta d’aparcament per a vehicles que porten persones amb disminució. El Govern, conscient de la necessitat d’ampliar les mesures que faciliten l’autonomia i la lliure circulació de les persones amb mobilitat reduïda, i, per tant, la seva integració social i professional, ha cregut oportú modificar diversos preceptes del Codi d’Accessibilitat, que culminen amb el decret aprovat avui.Així doncs, el present decret té per finalitat concretar diferents aspectes i garantir la correcta utilització de les modalitats de targeta d’aparcament. Així mateix, aquest Decret s’adequa a la normativa estatal vigent en aquesta matèria i, d’altra banda, torna a atribuir la competència per a la gestió i resolució de les diferents modalitats de targeta d’aparcament als ens locals competents en matèria d’ordenació del trànsit.Cal recordar que la targeta d’aparcament és el document acreditatiu del dret de les persones amb disminució o de les persones titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució, per parar o estacionar el seu vehicle el més a prop possible del punt d’accés o de destinació. Les modalitats de targeta d’aparcament que estableix el nou decret són:- la targeta d’aparcament per a persones amb disminució, amb les dues submodalitats de titular conductor del vehicle i titular no conductor.- la targeta d’aparcament de transport col·lectiu.Podran ser titulars de la targeta d’aparcament esmentada:- Les persones amb disminució que superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle.- Aquelles persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, respecte als vehicles que els transportin, quan la persona amb disminució tingui més de tres anys.- Les persones amb disminució identificada com a titular no conductor a les persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.Pel que fa a les targetes de transport col·lectiu, podran ser-ne titulars les persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.En relació al procediment d’atorgament de targetes, aquest correspon a l’ajuntament o a l’ens local competent en matèria d’ordenació del trànsit, a partir d’un imprès que serà facilitat pel Departament de Benestar Social.La targeta d’aparcament per a persones amb disminució caducarà al cap de deu anys de la seva concessió o a la data que s’indiqui en la pròpia targeta en els casos en els quals el grau tingui caràcter provisional. Pel que a la targeta d’aparcament de transport col·lectiu, la data de caducitat serà la que la targeta indiqui.Finalment, les targetes d’aparcament són personals i intransferibles, tindran validesa en tots els municipis de Catalunya, i hauran de col·locar-se de forma visible en el vehicle que condueixi o transporti una persona titular de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució.