Drets Socials

Benestar i Família insta els centres d'atenció residencial per a gent gran a extremar el control del consum de tabac

L'ICASS elabora un nou protocol de prevenció i evacuació en cas d'incendi arran dels sinistres en dos centres

query_builder   27 abril 2004 12:00

event_note Nota de premsa

Benestar i Família insta els centres d'atenció residencial per a gent gran a extremar el control del consum de tabac

L'ICASS elabora un nou protocol de prevenció i evacuació en cas d'incendi arran dels sinistres en dos centres

El director general de l’ICASS, Martí Masferrer, ha demanat als centres d’atenció residencial per a gent gran que extremin el control del compliment de les normes sobre consum de tabac, especialment a les habitacions, causa més probable dels incendis ocorreguts a dues residències de Calella i Canet de Mar (Maresme) el passats mesos de gener i març, que van ocasionar quatre víctimes mortals.

En una carta adreçada a tots els directors de prop de 500 centres propis, gestionats o col·laboradors de l’ICASS, Masferrer els demana que tinguin actualitzades les mesures de prevenció, evacuació i extinció d’incendis i que vetllin pel bon coneixement de les accions a prendre en cas de sinistre per part del seu personal. També els anima a impulsar accions per ajudar els residents que vulguin deixar el consum de tabac.

Així mateix, des del servei d’inspecció del Departament, que supervisa totes les residències catalanes, s’ha introduït recentment un full annexat a cada acta d’inspecció on es fan constar la prohibició de fumar als centres, excepte en àrees expressament senyalitzades, i on també es fan una sèrie de recomanacions com la de recordar la prohibició de fumar al tauler d’anuncis i que s’extremin les mesures per a la detecció i prevenció d’incendis.

Arran dels incendis ocorreguts en dos centres del Maresme, el Departament ha elaborat un nou protocol de prevenció i evacuació en cas d’incendi, que ara ha de passar la supervisió dels Bombers, i editarà uns opuscles informatius per a les residències on es recordaran les mesures principals a prendre que reforcin el propi pla d’emergència que estan obligades a tenir. Els objectius del pla són determinar l’actuació dels professionals en cas de sinistre i aplicar el pla d’Autoprotecció, que permeti:

Organitzar els recursos humans i mitjans tècnics a fi de prevenir el risc d’incendi o qualsevol altre que pugui generar una situació d’emergència. Formar el personal del centre perquè sàpiga quines mesures han de prendre en cas d’emergència i la tasca que han de dur a terme en aquest situació. Preveure la intervenció d’ajudes exteriors: bombers, ambulàncies i policia. Identificar els responsables del Comitè d’Autoprotecció: cap d’emergència i cap d’Intervenció. Identificar el responsables de torn de matí, nit i planta.

La qüestió de la seguretat i, específicament, dels riscos que comporta el consum de tabac en les habitacions, es va incloure a instàncies del Departament en l’ordre del dia de la reunió de la taula tècnica sectorial de residències de gent gran que va tenir lloc el passat 15 d’abril. Aquesta taula està participada per les patronals de les residències ACRA, FEATE, FERS, UCH i Consorci Hospitalari de Catalunya i els sindicats UGT i CCOO, a més del propi Departament. Un dels punts acordats a la reunió és que cadascuna de les institucions i organitzacions es comprometrien a impulsar i difondre a través dels seus propis mecanismes mesures per reduir el tabaquisme i a limitar les situacions de risc i impulsar plans d’evacuació i formació del personal en cas d’incendi.

La causa concreta dels incendis que es van produir a les residències La Maresma, de Calella, el passat 9 de gener, i Sant Roc, de Canet de Mar, el passat 16 de març, serà coneguda quan es disposi dels informes tècnics corresponents emesos pels tècnics en extinció d’incendis. No obstant això, amb les dades actualment disponibles la hipòtesi més probable és la del consum de tabac en les habitacions per part de residents dels centres.

Mesures dissuassòries i preventives

“Tot i la prohibició expressa de fumar vigent a la residències, l’eradicació del consum de tabac és difícil de combatre en determinats residents que hi estan fortament habituats des de fa molts anys i per això cal intensificar les mesures dissuassòries, de limitació del consum i de prevenció d’incendis”, explica Masferrer.

Per això, a més de les mesures anteriorment esmentades, el Departament de Benestar i Família considera necessari impulsar actuacions genèriques en relació al consum de tabac a les residències de gent gran. De manera immediata, el Departament ha previst actuacions en tres línies:

a) difondre una circular a tots els centres col·laboradors indicant les mesures a prendre en relació al consum el tabac en centres o establiments de serveis socials.

b) consensuar amb els agent socials del sector d’atenció residencial a les persones grans les mesures a prendre per tal de garantir el dret a la salut dels no fumadors i prevenir danys materials derivats del consum del tabac.

c) donar instruccions a la Inspecció d’aquest Departament per tal d’extremar el control del compliment de les normatives vigents en relació al consum de tabac en centres i establiments socials d’atenció a la gent gran.