Educació

Ensenyament fa públic el calendari escolar per al curs 2001-2002

query_builder   23 març 2001 13:00

event_note Nota de premsa

Ensenyament fa públic el calendari escolar per al curs 2001-2002

El Departament d’Ensenyament ha fet públic avui el calendari del curs 2001-2002 per a tots els centres públics i privats d’ensenyaments no universitaris de Catalunya.El calendari, publicat avui al DOGC, preveu que tots els alumnes de parvulari, d’educació primària, d’educació especial, d’ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial començaran les classes el dia 17 de setembre de 2001 i les acabaran el 21 de juny de 2002. L’única excepció són els alumnes dels cicles formatius de grau superior, que començaran llurs classes el dia 21 de setembre. Excepcionalment i per circumstàncies concretes d’organització, els centres podran endarrerir la data prevista de començament de curs. En tot cas, es vetllarà perquè la data d’inici no superi la data límit del 21 de setembre. L’acabament de les classes per als alumnes del segon curs de batxillerat es programarà en cada centre segons les necessitats de la inscripció dels alumnes als estudis universitaris. En tot cas, no acabaran abans del 31 de maig.Per al professorat, el calendari estableix que les activitats docents començaran el dia 3 de setembre de 2001 i finalitzaran el 28 de juny de 2002.L’horari lectiuL’horari lectiu per a l’alumnat dels ensenyaments de parvulari, primària i educació especial, de tots els centres docents de Catalunya, públics i privats, es desenvoluparà dins la franja horària compresa entre les 8.30 i les 13 hores als matins, i entre les 15 i les 17 hores a les tardes. En qualsevol cas, però, sempre es realitzaran 5 hores lectives diàries, de les quals se’n faran 3 o 3,5 al matí, i 1,5 o 2 a la tarda. En els centres públics i privats concertats de parvulari i primària, inclosos els d’educació especial, l’horari lectiu serà de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores. Als centres de secundària, les classes també s’organitzaran en sessions de matí i tarda. Els ensenyaments que per necessitats transitòries de planificació s’hagin de realitzar excepcionalment en doble torn, es podran fer en jornada intensiva. En l’ESO, la concreció de l’horari no podrà comportar més de dues tardes lliures a la setmana. En el batxillerat i cicles formatius, ateses les seves característiques especials, podran organitzar-se en jornada intensiva.La concreció d’un horari lectiu diferent de l’establert amb caràcter general serà aprovat pel Consell Escolar del centre i autoritzat pel corresponent delegat territorial del Departament d’Ensenyament.Calendari escolar curs 2001-2002*3 de setembreInici de les activitats del professorat de tots els centres docents d’ensenyaments no universitaris.17 de setembreInici de les classes per a tots els alumnes d’educació infantil, primària i educació especial, d’ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial.21 de setembreData límit d’inici de les classes per als alumnes de cicles formatius de grau superior, i excepcionalment d’altres ensenyaments.22 de desembre-7 de generVacances de Nadal.23 de març- 1 d’abrilVacances de Setmana Santa.21 de juny de 2002 Acaben les classes a parvulari i primària, mentre que en els ensenyaments secundaris les activitats docents amb alumnes no finalitzaran abans d’aquesta data.28 de juny de 2002Data límit de finalització de les activitats docents del professorat de tots els centres no universitaris. * A banda dels períodes de vacances, tindran caràcter de dia festiu aquells que determini el Departament de Treball. Cada centre docent podrà establir, a més a més, dos dies festius de lliure disposició. Els consells escolars municipals buscaran el consens entre tots els centres del mateix municipi per a la selecció d’aquests dos dies.