Educació

Els alumnes amb llarga malaltia rebran atenció educativa domiciliària

query_builder   2 desembre 2002 10:03

event_note Nota de premsa

Els alumnes amb llarga malaltia rebran atenció educativa domiciliària

El Departament d’Ensenyament i la Fundació “la Caixa” han signat avui un conveni de col·laboració que té per objectiu el desenvolupament de noves línies d’actuació per a l’atenció de l’alumnat que pateix malalties de llarga durada. El conveni l’han firmat la consellera d’Ensenyament, Carme-Laura Gil, i la directora de Projectes Educatius i Socials de la Fundació “la Caixa”.

El fet que la Fundació “la Caixa”, com a institució, té un programa d’atenció a la infància que inclou actuacions en l’àmbit educatiu i socio-assistencial, i que el Departament d’Ensenyament té la voluntat de millorar l’atenció a l’alumnat en edat d’escolaritat obligatòria que pateix malalties greus, ha portat a ambdues institucions a subscriure aquest conveni de col·laboració. Aquest acord té com a objectiu engegar noves línies d’actuació que afavoreixin i incrementin el benefici d’aquests infants i joves que es troben en una situació vulnerable.

El conveni doncs, té per objectiu millorar la qualitat de vida de l’infant i del jove malalt, tot emprant la combinació d’atenció educativa domiciliària i l’ús de les noves tecnologies a fi de reduir l’impacte de la malaltia sobre la vida de l’infant o del jove i la seva família.

Les actuacions es concreten en:

1. Facilitar que els infants i joves puguin continuar l’aprenentatge en els seus domicilis mitjançant l’atenció de professorat, presencialment i a distància, segons correspongui.

2. Aportar una dotació d’ordinadors i programari que permetrà que l’alumnat beneficiari d’aquest conveni pugui prosseguir els seus estudis des del seu domicili o des del centre hospitalari de forma telemàtica.

3. Facilitar l’accés dels infants i joves malalts als recursos de què disposa la xarxa telemàtica i, a través d’internet, a altres programes educatius i a la comunitat virtual Educalia, Edu365, que ofereix un complement quant a educació no formal i inclou el canal específic Aula de Salut que aporta continguts relacionats amb l’educació d’infants malalts.

4. Col·laborar, ambdues institucions, en la formació del professorat que atendrà presencialment o a distància, els infants i joves malalts i en el programari específic per a aquesta finalitat.

5. L’aportació econòmica de la Fundació “la Caixa” en aquest conveni és de 65.000 euros.

6. L’acord contempla també que la Fundació “la Caixa” dotarà d’equipament informàtic la nova aula de l’Hospital Arnau de Vilanova.

Així mateix, es constituirà una Comissió Mixta per a la coordinació del conveni, l’avaluació i el seguiment de l’eficàcia de les actuacions educatives vinculades al projecte.

La col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i la Fundació La Caixa pel que fa a l’atenció de l’alumnat amb llarga malaltia va començar el curs 1998/1999. Llavors totes dues institucions van subscriure un conveni de col·laboració per dur a terme el Projecte “Aplicació de les tecnologies de la comunicació i l’atenció educativa dels infants amb llarga malaltia”.

 Fruit d’aquella col·laboració va ser la millora de la dotació informàtica de les aules hospitalàries existents a Catalunya que va permetre als alumnes hospitalitzats l’accés als recursos telemàtics per desenvolupar activitats d’aprenentatge i mantenir la comunicació amb el centre docent i l’entorn, evitant la desvinculació que podia comportar la malaltia.

Els mitjans telemàtics han suposat una eina importantíssima per reforçar el paper normalitzador que l’activitat de les aules hospitalàries suposa per a l’alumne malalt.

Actualment a Catalunya existeixen aules hospitalàries a 12 hospitals d’arreu del país que durant el curs 2001-2002 van atendre a més de 5.000 alumnes. Durant aquest mateix curs, el Departament d’Ensenyament també va atorgar ajuts per valor de 120.000€ als alumnes afectats per malalties de llarga durada.

Barcelona, 29 de novembre de 2002