Educació

El Govern aprova l'acord en relació amb les condicions de treball del professorat en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent d'ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya.

query_builder   18 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'acord en relació amb les condicions de treball del professorat en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent d'ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya.

La Mesa sectorial de negociació del personal docent de l’ensenyament públic, el Departament d’Ensenyament i les organitzacions sindicals CCOO, CSIF i UGT van aprovar el proppassat 21 de novembre l’Acord sobre les condicions de treball del professorat en l’àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent d’ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya.L’assoliment de l’Acord permet avançar en el reconeixement i valoració professional i social del professorat de Catalunya.Cal recordar que aquest acord representa una millora generalitzada de 18.000 PTA mensuals (108,18 euros) per a tots els professors funcionaris i personal interí, que s’assolirà en els anys 2002 i 2003. A més a més, es milloraran els complements que retribueixen els estadis docents en el període 2003-2004 i que depenent del nombre d’estadis, oscil·larà entre les 2.000 (12,02 euros) i les 15.000 PTA (90,15 euros) mensuals que s’afegiran a les 18.000 pessetes (108,18 euros) esmentades.Els òrgans de govern dels centres, tant directius com de coordinació, veuran, així mateix, incrementades les seves retribucions específiques. Es destinaran a aquesta finalitat 1.100 MPTA (6.611.133,15 euros).La millora retributiva implica, en els exercicis pressupostaris dels anys 2002, 2003 i 2004, augmentar el conjunt de les retribucions en 15.072 MPTA (90.584.544,37 euros).L’acord preveu millores en les condicions de treball del personal docent, com ara que el professorat d’educació infantil i primària pugui disposar d’una tarda a la setmana sense activitat lectiva, mitjançant mesures organitzatives que no modificaran la jornada de l’alumnat.Així mateix preveu la possibilitat que el professorat sol·liciti per interès particular la reducció de la jornada, amb la proporcional disminució de les retribucions.Per al professorat que opta a jubilar-se anticipadament, l’acord millora de manera substancial les actuals gratificacions extraordinàries.La vigència de l’Acord serà de tres anys i finalitzarà el 31 de desembre de 2004.