Educació

El Govern aprova el decret pel qual s'estableix l'ordenació general dels programes de garantia social a Catalunya.

query_builder   2 abril 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret pel qual s'estableix l'ordenació general dels programes de garantia social a Catalunya.

La LOGSE va establir que les administracions educatives han de garantir una oferta suficient dels programes de garantia social adreçats a l’alumnat que no assoleixi els objectius de l’ensenyament secundari obligatori, amb la finalitat de proporcionar-los una formació que els permeti la seva incorporació a la vida activa.Tanmateix, un decret aprovat pel Govern l’any 1992 va disposar que per a l’alumnat que en l’ensenyament obligatori no hagi assumit aquests objectius, el Govern de la Generalitat haurà de garantir una oferta suficient de programes específics de garantia social i en regularà el contingut.En aquest sentit, des de l’any 1993 el Departament d’Ensenyament ha anat autoritzant diversos centres i entitats col·laboradores per impartir amb caràcter experimental els programes de garantia social.Els resultats d’aquesta oferta formativa, així com la seva aplicació, han permès que avui el Govern de la Generalitat estableixi l’ordenació d’aquests programes com a instruments formatius d’inserció, que s’adrecen a aquells joves que hagin cursat completament l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el corresponent títol de graduat. Els programes de garantia social són accions formatives, que realitza o autoritza el Departament d’Ensenyament, amb la finalitat de proporcionar als joves que finalitzen l’educació secundària obligatòria sense assolir-ne els objectius una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se a la vida activa o prosseguir els seus estudis en els diferents ensenyaments reglats, i especialment, en la formació professional específica de grau mitjà.Aquests programes, la durada dels quals s’estableix entre 600 i 1.200 hores, s’estructuren en tres àmbits:- la formació bàsica, a la qual es dedicarà entre un 10 i un 30% del temps del programa, i que tindrà per finalitat adquirir o consolidar hàbits i actituds per tal que l’alumnat pugui assolir un grau de maduresa general.- la formació professionalitzadora, a la qual es dedicarà entre un 50 i un 70% del temps del programa, per tal que l’alumne pugui desenvolupar una activitat laboral.- l’orientació i formació laboral, a la qual es dedicarà entre un 10 i un 20% del temps del programa.Les persones que hagin cursat programes de garantia social rebran una certificació acreditativa expedida per qui hagi impartit el programa.Finalment, cal tenir present que el Govern va acordar el passat mes de febrer destinar 3.906.578 EUR a les subvencions per a la realització de les accions formatives adreçades a persones incloses en els Programes de Garantia Social.