Economia i Hisenda

El Govern aprova el Projecte de Llei de modificació de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001

query_builder   20 març 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de Llei de modificació de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001

Vistes les fortes inversions previstes per la Generalitat de Catalunya en regadius en l’any 2001 i següents en què part del seu cost és a càrrec dels propis regants, cost que prèviament a la contractació de les obres han de garantir adequadament el seu pagament, és adient autoritzar l’ICCA perquè pugui atorgar avals en una quantia adequada per garantir les esmentades obligacions dels regants.Es modifica la Llei per que, a més de poder avalar operacions de préstec fins a un import màxim de 400 MPTA (2.404.048,41 euros), pugui, durant l’exercici 2001, prestar avals per garantir la part de les obres de recs de nova implantació o de millora dels existents a càrrec dels regants per un import total de 5.000 MPTA (30.050.605,21 euros).