Cultura

El Govern ha aprovat el Decret del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleolontològic.

query_builder   5 març 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Decret del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleolontològic.

Aquest decret desenvolupa la llei del patrimoni cultural català, aprovada l’any 1993, en allò que fa referència a la protecció del patrimoni arqueològic i, en concret regularà:- Les intervencions arqueològiques i paleontològiques, que en funció del seu abast es poden classificar en: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, documentació gràfica i plàstica, i consolidació, restauració i adequació. Aquestes intervencions hauran de ser autoritzades per la Direcció General del Patrimoni Cultural.- El tractament de les restes arqueològiques i paleontològiques, ja sigui previ fruït de descobriments per atzar o en intervencions, o definitiu, amb determinació del lloc de dipòsit definitiu en el cas que les restes s’hagin extret. Les restes no extretes s’hauran de conservar in situ, i en cas que això no sigui possible, s’haurà de vetllar pel seu trasllat.- El control de les actuacions que poden afectar el patrimoni arqueològic. Aquest control anirà a càrrec del Departament de Cultura.Cal recordar que el patrimoni arqueològic català està format pels béns mobles i immobles que reuneixen els següents requisits:- Béns que poden servir com a instruments per al coneixement de la història o la cultura de Catalunya, sempre que per obtenir aquest coneixement calgui el seu estudi amb metodologia arqueològica.- Béns que estiguin situats o procedeixin del sòl, del subsòl o d’aigües interiors del territori de Catalunya o del mar territorial o plataforma continental corresponents a la seva franja litoral.- Béns mobles per a l’estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica i que han estat declarats béns culturals d’interès nacional o catalogats, o que formen part dels fons de museus o de col·leccions de Catalunya.Pel que fa al patrimoni paleontològic català, aquest és format pels elements fòssils no relacionats amb l’ésser humà ni amb els seus orígens o antecedents, així com el seu context geològic, que estan situats o procedeixin del sòl, del subsòl o d’aigües interiors del territori de Catalunya o del mar territorial o plataforma continental corresponents a la seva franja litoral o que formen part dels fons de museus o de col·leccions de Catalunya.L’objectiu d’aquest decret no és altre que potenciar la recerca, la protecció i la conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya, contribuint d’aquesta forma al millor coneixement de la nostra història i a fer possible que la ciutadania gaudeixi del patrimoni col·lectiu.