Cultura

El Govern aprova el Decret de la Comissió Antidopatge de Catalunya i la Comissió per a la Protecció de la Salut de l'Esportista de Catalunya.

query_builder   30 abril 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de la Comissió Antidopatge de Catalunya i la Comissió per a la Protecció de la Salut de l'Esportista de Catalunya.

La Comissió Antidopatge de Catalunya va ser regulada pel Decret legislatiu 1/2000 per tal de dotar la Generalitat de Catalunya d’un nou instrument per a l’actuació preventiva o de seguiment i control per tal d’evitar que els esportistes utilitzin productes no autoritzats mèdicament i esportivament.Aquest Decret doncs, constata el que queda recollit en la normativa vigent pel que fa a la seva definició i funcions, i té per objecte establir la composició i funcionament d’aquesta Comissió.Així els òrgans de la Comissió són el president, que serà el secretari general de l’Esport, el Ple, la Junta Executiva i el secretari.Pel que fa al Ple, la seva composició és la següent:- El president.- Set vocals nats i 12 vocals electes:- Pel que fa als vocals nats: el director del Consell Català de l’Esport i el seu responsable de l’àmbit de medicina de l’esport; el director del Laboratori Antidopatge de Barcelona; el director del Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR); el president de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport; el president del Col.legi Oficial de professors i Llicenciats en Educació Física de Catalunya, i el director de l’Escola Catalana de Medicina de l’Educació Física i l’Esport.- Pel que fa a les vocalies electives: Un vocal a proposta pel Departament de Sanitat i Seguretat Social; un relacionat amb salut pública proposat pel Departament d’Interior; dos proposats per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya; un proposat per la Unió de Consells Esportius de Catalunya; un a proposta del Consell de Col.legis de Metges de Catalunya; dos experts de reconegut prestigi en l’àmbit jurídic proposats pel Consell Català de l’Esport i pel Comitè Olímpic de Catalunya; un científic farmacòleg de l’àmbit universitari català; un del Servei de Docència i Investigació del Consell Català de l’Esport; un representant de l’esport paralímpic, i un esportista d’historial rellevant.Pel que fa a l’altre òrgan contemplat en el Decret, la Comissió per a la Protecció de la Salut de l’Esportista de Catalunya, tindrà la participació dels sectors implicats en la protecció de la salut dels esportistes.Les seves funcions bàsicament són la proposta d’accions preventives en matèria d’educació i formació sobre la salut i la pràctica esportiva, proposar les competicions en que sigui obligatori que els practicants se sotmetin a un reconeixement mèdic d’aptitud i fer les propostes sobre els dispositius mínims d’assistència sanitària en les competicions.En uns quatre mesos es contempla que s’han de constituir els òrgans de les dues comissions.