Cultura

El Consell Executiu aprova el Decret sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

query_builder   29 maig 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Consell Executiu aprova el Decret sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Aquest Decret té per objecte regular els certificats que acrediten de manera oficial el coneixement de català per part de la població adulta (persones majors de 16 anys), incloses les persones residents fora del domini lingüístic, que voluntàriament vulguin acreditar el seu coneixement de català, al marge dels estudis reglats.Actualment hi ha dos sistemes de certificació: el de la Junta Permanent de Català en vigor des de 1981, i el del Certificat Internacional de Català existent des de l’any 1991.Els canvis sociolingüístics succeïts a Catalunya en els darrers vint anys, les modificacions legislatives que afecten el tractament jurídic de la llengua catalana i l’organització de l’Administració de la Generalitat, l’experiència acumulada d’avaluació de coneixements lingüístics, així com la necessitat de dotar la regulació de les esmentades proves i certificats d’un rang normatiu més adequat, han fet aconsellable revisar l’actual sistema de certificats i establir-ne una nova regulació.Amb aquesta finalitat s’unifiquen els dos sistemes de certificació actuals (els de la Junta Permanent i el Certificat Internacional de Català), establint una gradació més precisa dels nivells de coneixement de la llengua.Així doncs, amb aquesta nova normativa es fa més operativa l’administració de les proves, se n’adequa la regulació a la realitat actual, es regulen els tribunals de cada certificat i, en benefici d’una major simplificació administrativa, es suprimeix la Junta Permanent de Català, corresponent a la Direcció General de Política Lingüística convocar i administrar les proves i expedir els certificats que regula aquest Decret.Els certificats regulats corresponen a coneixements de llengua general i de coneixements específics.Pel que fa als de coneixements de llengua general trobem els següents:- Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic).- Certificat de nivell elemental de català (A elemental).- Certificat de nivell intermedi de català (B).- Certificat de nivell de suficiència de català (C).- Certificat de nivell superior de català (D).Per presentar-se a les proves per obtenir aquests tipus de certificats no s’exigeix cap requisit acadèmic previ.Pel que respecta als certificats de coneixements específics, els tipus contemplats són:- Certificat de coneixements de llenguatge administratiu.- Certificat de coneixements de llenguatge jurídic.- Certificat de coneixements de llenguatge comercial.- Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits.Per presentar-se a les proves dels tres primers certificats de coneixements específics cal acreditar com a requisit previ tenir el certificat de nivell de suficiència de català (C) o un altre que s’hagi declarat oficialment equivalent. Pel que fa al certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits, cal acreditar com a requisit previ tenir el certificat de nivell (D) o un altre declarat equivalent.