Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

La Generalitat establirà nous ajuts per a la renovació de plantacions frutícoles i per a la incorporació de joves al camp

query_builder   6 novembre 2002 14:52

event_note Nota de premsa

La Generalitat establirà nous ajuts per a la renovació de plantacions frutícoles i per a la incorporació de joves al camp

El DARP publicarà properament diverses convocatòries per potenciar la primera instal·lació de joves agricultors, els plans de millora de les explotacions agràries, i obrir una línia per a la renovació de plantacions de fruita dolça

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) publicarà properament quatre convocatòries per tal d’incrementar les partides pressupostàries destinades a la incorporació de joves al camp català i als plans de millora per a la modernització d’explotacions agràries, atès el gran èxit que han tingut les convocatòries anteriors. A més, també es destinaran recursos per a plans de millora per a la renovació de plantacions de fruita dolça.

En aquest sentit, el DARP, té previst publicar la primera convocatòria per a la primera instal·lació de joves al camp el dia 2 de gener del 2003, per tal de cobrir les necessitats del sector, adreçades a :

- Els joves que per motius de força major s’hagin d’incorporar com a titulars d’explotació (mort del titular de l’explotació).

- Els joves que, per motius del cessament de l’activitat del titular de l’explotació, s’hagin d’incorporar al camp.

- Els joves que hagin sol·licitat drets de plantació de vinya.

A partir de la segona quinzena del mateix mes, el DARP publicarà una convocatòria per als plans de millora i modernització de les explotacions agràries, destinats especialment a la renovació de plantacions de fruita dolça. Aquesta convocatòria comptarà amb un pressupost de 6.000.000 euros i se’n podran beneficiar els productors que incorporin plantes certificades acreditades. En aquesta convocatòria s’hi podran incloure els costos derivats de les plantacions i la modernització de la posada en regadiu de les parcel·les corresponents.

Així mateix, el DARP, té previst publicar dues convocatòries més el mes de juliol del 2003. Aquestes correspondran a una convocatòria general per a la primera instal·lació de joves agricultors i a una altra per a plans de millora de les explotacions agràries. Atesa la gran demanda de sol·licituds s’establiran nous criteris de prioritat. .

D’altra banda, cal recordar que les mesures establertes pel DARP, des que es va iniciar aquesta legislatura, per tal d’incentivar la incorporació de joves a l’activitat agrària i els Plans de millora per a la modernització de les explotacions agràries, ambdues línies destinades a potenciar i recolzar l’activitat agrària al territori de Catalunya,  han suposar un èxit pel què fa a la quantitat de sol·licituds presentades i aprovades.

1.518 joves s’han acollit als ajuts atorgats pel DARP

En el decurs del període 2000-2002, 1.518 joves que s’han incorporat a l’activitat agrària s’ha acollit als ajuts que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat destina a aquesta línia. Aquesta mesura ha comptat amb un pressupost de 21,2 milions d’euros en concepte d’ajuts directes i una subvenció lligada a préstec de 9,44 milions d’euros. En total, la inversió generada a tot Catalunya per aquest concepte ha estat de 60 milions d’euros, suposant un èxit i un increment del 87% en sol·licituds ateses respecte els períodes anteriors (1997-1999).

5.140 explotacions agràries s’han acollit als ajuts que atorga el DARP per a la modernització

Pel què fa als plans de millora d’explotacions agràries destinats a garantir als pagesos la continuïtat de la seva activitat i a modernitzar les seves explotacions per tal de fer front a les noves maneres de produir, de millorar la qualitat i adaptar-se als nous reptes, en el decurs del període 2000-2002 el DARP ha gestionat i aprovat un total de 5.140 sol·licituds. Aquesta mesura ha compta amb un pressupost de 27,98 milions d’euros en concepte d’ajuts directes i una subvenció lligada a préstec superior als 72 milions d’euros. En aquest sentit, la inversió generada en el decurs d’aquest període per aquest concepte ha estat de 223,39 milions d’euros. Aquesta mesura ha suposat un increment del 91% en sol·licituds ateses respecte els períodes anteriors (1997-1999).

Barcelona, 6 de novembre de 2002

 

El DARP publicarà properament diverses convocatòries per potenciar la primera instal·lació de joves agricultors, els plans de millora de les explotacions agràries, i obrir una línia per a la renovació de plantacions de fruita dolça

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) publicarà properament quatre convocatòries per tal d’incrementar les partides pressupostàries destinades a la incorporació de joves al camp català i als plans de millora per a la modernització d’explotacions agràries, atès el gran èxit que han tingut les convocatòries anteriors. A més, també es destinaran recursos per a plans de millora per a la renovació de plantacions de fruita dolça.

En aquest sentit, el DARP, té previst publicar la primera convocatòria per a la primera instal·lació de joves al camp el dia 2 de gener del 2003, per tal de cobrir les necessitats del sector, adreçades a :

- Els joves que per motius de força major s’hagin d’incorporar com a titulars d’explotació (mort del titular de l’explotació).

- Els joves que, per motius del cessament de l’activitat del titular de l’explotació, s’hagin d’incorporar al camp.

- Els joves que hagin sol·licitat drets de plantació de vinya.

A partir de la segona quinzena del mateix mes, el DARP publicarà una convocatòria per als plans de millora i modernització de les explotacions agràries, destinats especialment a la renovació de plantacions de fruita dolça. Aquesta convocatòria comptarà amb un pressupost de 6.000.000 euros i se’n podran beneficiar els productors que incorporin plantes certificades acreditades. En aquesta convocatòria s’hi podran incloure els costos derivats de les plantacions i la modernització de la posada en regadiu de les parcel·les corresponents.

Així mateix, el DARP, té previst publicar dues convocatòries més el mes de juliol del 2003. Aquestes correspondran a una convocatòria general per a la primera instal·lació de joves agricultors i a una altra per a plans de millora de les explotacions agràries. Atesa la gran demanda de sol·licituds s’establiran nous criteris de prioritat. .

D’altra banda, cal recordar que les mesures establertes pel DARP, des que es va iniciar aquesta legislatura, per tal d’incentivar la incorporació de joves a l’activitat agrària i els Plans de millora per a la modernització de les explotacions agràries, ambdues línies destinades a potenciar i recolzar l’activitat agrària al territori de Catalunya,  han suposar un èxit pel què fa a la quantitat de sol·licituds presentades i aprovades.

1.518 joves s’han acollit als ajuts atorgats pel DARP

En el decurs del període 2000-2002, 1.518 joves que s’han incorporat a l’activitat agrària s’ha acollit als ajuts que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat destina a aquesta línia. Aquesta mesura ha comptat amb un pressupost de 21,2 milions d’euros en concepte d’ajuts directes i una subvenció lligada a préstec de 9,44 milions d’euros. En total, la inversió generada a tot Catalunya per aquest concepte ha estat de 60 milions d’euros, suposant un èxit i un increment del 87% en sol·licituds ateses respecte els períodes anteriors (1997-1999).

5.140 explotacions agràries s’han acollit als ajuts que atorga el DARP per a la modernització

Pel què fa als plans de millora d’explotacions agràries destinats a garantir als pagesos la continuïtat de la seva activitat i a modernitzar les seves explotacions per tal de fer front a les noves maneres de produir, de millorar la qualitat i adaptar-se als nous reptes, en el decurs del període 2000-2002 el DARP ha gestionat i aprovat un total de 5.140 sol·licituds. Aquesta mesura ha compta amb un pressupost de 27,98 milions d’euros en concepte d’ajuts directes i una subvenció lligada a préstec superior als 72 milions d’euros. En aquest sentit, la inversió generada en el decurs d’aquest període per aquest concepte ha estat de 223,39 milions d’euros. Aquesta mesura ha suposat un increment del 91% en sol·licituds ateses respecte els períodes anteriors (1997-1999).

Barcelona, 6 de novembre de 2002