Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Govern aprova el Projecte de Llei de Confraries de Pescadors de Catalunya

query_builder   28 agost 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de Llei de Confraries de Pescadors de Catalunya

El Govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de llei de Confraries de Pescadors de Catalunya per tal que aquest sigui presentat al Parlament de Catalunya. Les Confraries de Pescadors que actuen com a institucions vertebradores del sector pesquer i d’interlocució amb l’administració, organitzen els sistemes de producció dels seus afiliats i són, en el cas Catalunya, les titulars de les llotges pesqueres en règim de concessió administrativa, les quals garanteixen els controls dels desembarcaments i les talles mínimes, la idoneïtat per al consum conseqüència del correcte estat sanitari, la primera venda i l’etiquetatge.Una de les novetats principals que s’introdueix amb la nova llei és que aquestes podran exercir funcions delegades i actuar com a una oficina pública de la Generalitat, atenent el principi d’acostament progressiu de la gestió a l’administrat i que puguin prestar un servei integral al sector pesquer. Les funcions de les confraries es poden agrupar en dos grans blocs:1) Com a entitats col·laboradores de l’administració: activitats consultives, redacció d’informes i propostes que afectin la seva matèria, control de desembarcament i de venda de les captures, i confecció d’estadístiques.2) En l’àmbit de les activitats pesqueres i assistencials, el foment i la comercialització: informar sobre ajuts, programes, propostes de plans de pesca, planificació de la rendibilitat de l’esforç pesquer, i promoure els serveis socials i els processos associatius.Un aspecte innovador és que la Llei preveu la possibilitat que les confraries de pescadors puguin constituir voluntàriament dins la seva estructura una unitat de producció i comercialització amb un funcionament diferenciat de la resta, la creació de la qual permetrà atorgar el reconeixement d’organització de productors d’acord amb la normativa comunitària. La constitució d’aquestes organitzacions de productors farà possible:- disposar de serveis comuns amb el conseqüent abaratiment de despeses.- incentivar una major implicació del pescador en la comercialització dels seus productes.- permetre gaudir dels beneficis que la reglamentació europea reserva a les organitzacions de productors.Amb aquesta Llei es reforçarà la vertebració del sector i el seu paper com a interlocutors davant del conjunt de l’Administració.