Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El DARP inicia avui el pagament de 88.919.398€ dels pagaments derivats de la PAC corresponents als ajuts per a conreus herbacis i lleguminoses

query_builder   13 desembre 2002 13:54

event_note Nota de premsa

El DARP inicia avui el pagament de 88.919.398€ dels pagaments derivats de la PAC corresponents als ajuts per a conreus herbacis i lleguminoses

D’aquests ajuts i en són beneficiaris 26.507 productors catalans

A partir d’avui el  Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) farà efectius els pagaments derivats de la Política Agrària Comuna (PAC) corresponents als ajuts per a conreus herbacis i per a lleguminoses en base a l’ajut a superfícies per a cereals, oleaginoses, proteaginoses, lleguminoses de gra, lli i arròs, en aplicació del reglament (CE) núm. 1251/99 del Consell de 17 de maig de 2001 pel qual s’estableix un règim d’ajuda als productors de determinats cultius herbacis, el Reglament (CE) núm. 3072/95 del Consell de 22 de desembre de 1995, que estableix l’organització comú del mercat de l’arròs, i el R (CE) núm. 1644/96 de la Comissió del 30 de juliol de 1996, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació relatives a determinades lleguminoses de gra.

La superfície per a la qual els pagesos han sol·licitat l’ajut ha d’estar dedicada a la producció de qualsevol dels productes inclosos en les categories de cereals, oleaginoses, proteaginoses, lleguminoses de gra, lli i arròs. Els imports definitius establerts per  a Catalunya en la campanya 2002/2003 (collita 2002) són: cereals, 63 euros per tona; blat de moro de regadiu, 63,00 euros per tona (aplicant el coeficient de penalització 0.8126 per sobrepassament de superfície base); oleaginoses, 63 euros per tona; proteaginoses,72,50 euros per tona; lli no tèxtil, lli tèxtil i cànem, 63 euros per tona; blat dur 138,90 euros per ha com a ajut especial. Pel que fa a les lleguminoses en gra els ajuts són de 181 euros hectàrea per les llenties i els cigrons i de 150,52 euros hectàrea per les veçes, els erbs i altres lleguminoses. Pel que fa a l’arròs l’import és de 215,98 euros per hectàrea.

Els imports unitaris s’hauran de multiplicar pel rendiment comarcal expressat en el Pla de Regionalització.

Aquest ajuts representen un total de 88.919.398 euros  i en són beneficiaris 26.507 productors catalans.

DEMARCACIONSEXPLOTACIONSIMPORT

Barcelona492816.688.774,68 €

Girona382715.165.124,06 €

Lleida1375248.269.925,49  €

Tarragona10354.228.147,07  €

Terres de l’Ebre29654.567.426,82 €

Barcelona, 13 de desembre de 2002