Justícia

El Govern ha acordat aprovar el Pla Català de Seguretat Viària 2002 ' 2004

query_builder   5 març 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat aprovar el Pla Català de Seguretat Viària 2002 ' 2004

En el nou marc de l’assumpció de la totalitat de competències executives en matèria de trànsit a tot Catalunya per part de la Generalitat, el Pla Català de Seguretat Viària 2002’2004 és el document que pretén establir els objectius estratègics per als tres propers anys respecte de la seguretat viària a Catalunya, així com les línies bàsiques d’actuació que es duran a terme per assolir aquests objectius.No només es proposen mesures que poden suposar una reducció a curt termini de la sinistralitat sinó que també es proposen mesures que pretenen provocar un veritable canvi cultural a Catalunya respecte a la conducció i la circulació. L’objectiu fonamental del Pla és la millora de la seguretat viària a Catalunya tenint com a marc i referent el compromís assolit en el Llibre Blanc sobre seguretat viària de l’Unió Europea, consistent en la reducció del nombre de víctimes per accident de circulació en un 50% l’any 2010. La pretensió del Pla Català, solidari amb aquest objectiu, és fixar les actuacions adequades per reduir el nombre de morts i ferits greus a Catalunya un 15% en 3 anys.Les iniciatives recollides comporten clarament tant la necessitat d’un compromís de les administracions en tenir una màxima implicació envers els objectius del Pla (la qual cosa ja es ve produint en temes com ara els controls d’acoholèmies duts a terme conjuntament entre els Mossos d’Esquadra i les policies locals de diversos municipis de Catalunya), com per part dels ciutadans.A grans trets aquest Pla es centra en 3 línies programàtiques d’actuació d’elevada eficiència en la reducció de la sinistralitat associada al transport, les quals pretenen actuar tant per invertir la tendència actual de l’accidentalitat com per assegurar que aquesta inversió es manté en els anys successius:- Actuacions sobre la triple vessant de velocitat, alcohol i seguretat passiva de les persones.- Actuacions sobre els trams de concentració d’accidents.- Promoure modes de transport amb nivell de risc baix com ara el transport públic.Com a punt de partida es contemplen actuacions de recollida, anàlisi i divulgació de dades per tal de poder identificar i avaluar els problemes i les possibles solucions.Hi ha definides actuacions estratègiques per reduir l’exposició als accidents com ara promoure transport més segurs com el transport públic (amb un risc d’estar implicat en un accident mortal de 10’15 vegades menys que en cotxe), detecció de zones de concentració d’accidents de la xarxa de carrers i carreteres, així com que sigui un requeriment els estudis d’impacte de la seguretat viària en la fase de planificació dels projectes d’urbanisme, transport i infraestructures viàries.El Pla també defineix actuacions per prevenir els accidents com ara:- La millora de la comprensió i del compliment de la normativa, amb eines com ara:- El control de velocitat amb l’augment de càmeres automàtiques en punts d’alt risc. Cal tenir present que un 15,5% dels accidents amb víctimes de l’any 2000 a Catalunya va tenir com a factor directe una velocitat inadequada.- Les limitacions de velocitat segons la zona i l’ús. En concret en referència a la transformació d’àrees rurals en zones de 60 km/hora, diferenciar les velocitats en zones residencials, escolars,’, reduir la velocitat a les interseccions o bé d’altres mesures puntuals.- Control d’alcohol amb un increment de la implicació policial i un increment del nombre i punts de control. L’any 1999 un 39,1 % dels conductors implicats en accidents a Catalunya havia consumit alcohol, pujant aquesta xifra al 40,9% l’any 2000.- Control de semàfors- Disminució de la reincidència proposant reformes legislatives per instaurar el permís per punts, canvis de normativa o recordatoris als reincidents al marge del tractament reglamentari que s’escaigui.- Canvis de normativa amb la promoció de mesures com ara l’ús de dia dels llums dels vehicles, la instal·lació del tercer llum de fre (en els vehicles que no són de nova matriculació).- L’educació i formació viària amb actuacions com ara la promoció de l’educació viària als centre escolars prioritzant la seguretat, l’impuls de l’educació dels conductors o be la promoció de la intervenció directa dels pares amb programes específics per la seva responsabilització pel que fa a les conductes i actituds que mostren i que influeixen en l’infant i el jove.- Campanyes preventives orientades a les causes dels accidents i campanyes permanents d’alcohol i velocitat.Es poden trobar també altres actuacions per reduir l’impacte dels accidents com poden ser actuacions sobre els disseny de vehicles i el fet de sotmetre els nous models de vehicles a proves de xoc més estrictes, foment de l’ús del cinturó de seguretat (davant i darrere) i dels sistemes de retenció per infants i de l’ús del casc especialment en zones urbanes i interurbanes, actuacions sobre l’assistència sanitària, com ara l’avaluació de les zones de risc per minimitzar el temps de resposta o bé l’ús de les noves tecnologies en la comunicació dels accidents.El Pla també estableix les línies estratègiques d’informació i gestió de la circulació per tal de proveir l’usuari d’informació del temps de recorregut en els principals eixos viaris de Catalunya (panells de missatge variable, nous sistemes d’obtenció de dades,’).També s’estableixen els factors que conformaran les línies estratègiques de recerca com ara la identificació de les causes dels accidents, la determinació del model de mobilitat futur de Catalunya així com programes d’avaluació de les actuacions d’aquest Pla.