Justícia

El Govern aprova el Decret de modificació parcial del Decret 337/1995, de 28 de desembre, sobre l'acreditació i el funcionament de les entitats col·laboradores d'adopció internacional

query_builder   3 abril 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de modificació parcial del Decret 337/1995, de 28 de desembre, sobre l'acreditació i el funcionament de les entitats col·laboradores d'adopció internacional

L’objectiu del Decret és establir el requisits d’acreditació (sense el qual no podran exercir), règim de funcionament, obligacions, control i inspecció de les entitats col·laboradores d’adopció internacional (ECAI) que realitzen funcions de mediació en l’adopció internacional de menors i que tenen el seu domicili social al territori de Catalunya.Amb aquest Decret es pretén posar a l’abast de tothom l’Institut de l’Adopció. Per això, es preveu un mecanisme a través del qual les famílies amb menys recursos puguin adoptar infants mitjançant una reducció dels costos ordinaris de l’adopció. En aquest sentit, el Decret preveu que el 50% de l’excedent d’ingressos de l’ECAI hagi de revertir necessàriament en la reducció de costos de tramitació dels expedients d’adopció internacional. La distribució es farà d’acord amb uns mòduls decreixents en proporció inversa al nivell d’ingressos dels beneficiaris, que es fixaran anualment per l’Institut Català de l’Adopció i l’Acolliment (ICAA).Cal fer menció que l’altre 50% de l’excedent d’ingressos s’haurà de destinar a programes de protecció de menors als països d’origen.Els ingressos de les ECAI provindran mitjançant el cobrament d’un preu tarifat adreçat a sufragar les despeses que origina la funció de mediació, com a garantia de l’usuari i d’estabilitat de preus.En l’àmbit de les relacions entre Comunitats Autònomes, s’estableix un mecanisme de cooperació i d’optimització de mitjans en virtut del qual una ECAI catalana podrà tramitar les sol·licituds de residents a Catalunya per adopció a un país al qual aquest organisme no tingués acreditada cap entitat, a través d’entitats d’altres CCAA que sí tinguin acreditació, alhora que pot fer el mateix a l’inversa, per a no residents a Catalunya d’altres CCAA. Altres novetats que cal destacar són les següents:- Es contempla la creació d’un Registre d’ECAI’s.- Queda patent que les ECAI han de ser associacions o fundacions sense ànim de lucre.