El proper dijous, dia 3 de juny, a les 11 hores, el conseller de Justícia, Josep M. Vallès, presidirà lacte de constitució del Consell Assessor del Centre dIniciatives per a la reinserció (CIRE), que serà lòrgan encarregat dimpulsar la relació entre la empresa pública que sencarrega de la reinserció laboral dels interns, CIRE, i el món empresarial i sindical per aconseguir augmentar i millorar la inserció laboral dels interns de les presons catalanes.Aquest Consell, presidit pel conseller de Justícia, està format pel secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Albert Batlle, pel gerent del Centre dIniciatives per a la Reinserció, Adolf Cabruja, pel president de Foment de Treball Nacional, Joan Rosell, pel president de Pimec-Sefes, Josep González, pel president de CECOT, Eusebi Cima, pel president del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, Miquel Valls, pel secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya, Josep M. Álvarez I pel secretari general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Joan Coscubiela.Lacte començarà, a les 11 hores, a la Sala dactes de La Model, on el conseller, acompanyat per tots els membres del nou Consell Assessor de Cire, presentarà als mitjans de comunicació aquest Consell Assessor i també donarà a conèixer les noves línies dactuació i els principals objectius del Centre dIniciatives de la Reinserció.Desprès de la roda de premsa, hi ha previst fer un recorregut pels principals tallers productius del Centre. Tots els mitjans que hi vulguin assistir han de fer arribar a aquest Gabinet de Comunicació al llarg de demà, dimecres, dia 2, el nom, cognom i el DNI dels periodistes que shi desplaçaran, trucant al número: 93 316 43 86. Per raons dorganització, només es podran acreditar, com a màxim, dos periodistes per mitjà. La presentació tindrà lloc a les 11 hores, però per qüestions dorganització, necessitem que tots els periodistes interessats a assistir-hi hi sigueu a les 10.15 hores a lentrada del Centre.