Justícia

Aproposta conjunta dels consellers de Justícia i de Política Territorial i Obres Públiques, el Govern ha aprovat que GISA, S.A., empresa pública de la Generalitat de Catalunya, convoqui un concurs de projectes amb intervenció de jurat per seleccionar la millor idea de planejament urbanístic i ordenació volumètrica de la futura Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat.

query_builder   29 maig 2001 10:00

event_note Nota de premsa

Aproposta conjunta dels consellers de Justícia i de Política Territorial i Obres Públiques, el Govern ha aprovat que GISA, S.A., empresa pública de la Generalitat de Catalunya, convoqui un concurs de projectes amb intervenció de jurat per seleccionar la millor idea de planejament urbanístic i ordenació volumètrica de la futura Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat.

Cal recordar les principals magnituds d’aquest projecte de la futura Ciutat de la Justícia:Espaism2 sobre rasantm2 sota rasantTotal m2Substitució actuals153.99732.158186.155Creixement futur 44.1244.82448.948Aparcament 2.100 pl.52.50052.500Usos complementaris25.00025.000TOTAL223.12189.482312.603Els objectius de la Ciutat de la Justícia són:- Concentració: ubicar en un complex únic els 18 edificis judicials que existeixen actualment a la ciutat de Barcelona, més l’edifici dels Jutjats de L’Hospitalet de Llobregat, de manera que es possibiliti la necessària integració, coordinació i proximitat entre els diferents òrgans judicials.- Adequació: incrementar i racionalitzar la superfície i els espais que s’ocupen actualment (aproximadament 90.000 m2) per tal de millorar, de forma notable, la qualitat i la quantitat dels espais.- Ús de les noves tecnologies: edificis intel·ligents que incorporin, en les seves instal·lacions, tecnologies d’alt nivell d’ofimàtica, telecomunicacions i tractament de la informació, que permetran optimitzar i agilitar l’Administració de Justícia.- Visió de futur: donar resposta a les necessitats futures de creixement i flexibilitat. Més òrgans judicials i previsibles canvis organitzatius i funcionals com a conseqüència de la imprescindible reforma de la justícia i dels canvis tecnològics.- Orientació cap a les persones: que l’ordenació dels espais s’orienti de conformitat amb les necessitats dels tres col·lectius directament afectats:- Els ciutadans i ciutadanes usuaris de la Justícia.- Els magistrats, jutges, fiscals, secretaris judicials i tot el personal al servei de l’Administració de justícia.- Els advocats, procuradors, treballadors socials i la resta de professionals que treballen en l’àmbit de la Justícia.- Integració de serveis complementaris: que la nova Ciutat de la Justícia disposi d’equipaments per a usos auxiliars i complementaris imprescindibles en una organització complexa, des de nombre suficient de places de pàrking fins a serveis de restauració, reprografia o sales i aules per a congressos, jornades o cursos de formació.Una aportació a un urbanisme de qualitat: la Ciutat de la Justícia concebuda com a arquitectura oberta i integrada en el medi urbà. Fent ciutat i sent ciutat.