Relacions Institucionals i Participació

El Govern ha acordat plantejar requeriment d'incompetència al Govern de l'Estat en relació amb l'article 5 i la Disposició derogatòria única del Reial Decret 326/2002, de 5 d'abril, sobre el règim de nomenament dels membres substituts del Ministeri Fiscal i la seva aplicació en la base cinquena de l'Ordre d'abril de 2002, per la qual es convoquen places d'Advocats Fiscals substituts corresponent

query_builder   28 maig 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat plantejar requeriment d'incompetència al Govern de l'Estat en relació amb l'article 5 i la Disposició derogatòria única del Reial Decret 326/2002, de 5 d'abril, sobre el règim de nomenament dels membres substituts del Ministeri Fiscal i la seva aplicació en la base cinquena de l'Ordre d'abril de 2002, per la qual es convoquen places d'Advocats Fiscals substituts corresponent

 El Govern ha acordat plantejar requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat en relació amb l’article 5 i la Disposició derogatòria única del Reial Decret 326/2002, de 5 d’abril, sobre el règim de nomenament dels membres substituts del Ministeri Fiscal i la seva aplicació en la base cinquena de l’Ordre d’abril de 2002, per la qual es convoquen places d’Advocats Fiscals substituts corresponents a l’any judicial 2002 ’ 2003.La regulació del procediment de selecció i nomenament dels Advocats Fiscals substituts estava prevista al Reial Decret 2397/1998, de 6 de novembre, en el qual es preveia que en la determinació dels mèrits dels aspirants es tindria en compte, fins un màxim de 3 punts, el coneixement acreditat del dret i llengua propis de la Comunitat Autònoma. Però aquell anterior barem ha estat derogat pel Reial Decret 326/2002, que en el seu art. 5 pràcticament reprodueix l’anterior barem de mèrits amb l’excepció del coneixement del dret i llengua propis de la Comunitat Autònoma. El nou barem, que no contempla la valoració d’aquests mèrits, és aplicat a l’Ordre per la qual es convoquen enguany un total de 74 places a les províncies catalanes.En no preveure la valoració com a mèrit del coneixement de la llengua i el dret propis de Catalunya, tant la nova regulació dels mèrits com la convocatòria vulneren l’art. 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en quant que determina que la especialització en dret català serà mèrit preferent en els concursos per cobrir places del personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya. A més, aquestes disposicions vulneren les competències de la Generalitat en matèria d’Administració de Justícia i en matèria de normalització lingüística a Catalunya en impedir l’efectivitat del mandat que l’art. 3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya imposa a la Generalitat de garantir l’ús normal i oficial del castellà i del català.Per això el Departament de Justícia ha proposat al Govern de la Generalitat reunit en la sessió d’aquest matí la formulació del requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat.