Relacions Institucionals i Participació

El Govern aprova el Decret pel qual es regula la situació de segona activitat en els cossos penitenciaris.

query_builder   24 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret pel qual es regula la situació de segona activitat en els cossos penitenciaris.

Amb aquest Decret es pretén reglamentar la situació de segona activitat prevista en el Decret que refon en un text únic determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, de l’any 1997, regulant el sistema per fer-la efectiva.L’any 1999, l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals van assolir un acord, mitjançant el qual els funcionaris dels grups de serveis penitenciaris, auxiliars tècnics, tècnics especialistes i diplomats podrien prestar serveis en llocs de segona activitat. Un any després, la llei de mesures fiscals i administratives assenyala que aquests funcionaris podran passar a llocs de treball de segona activitat en els mateixos serveis penitenciaris o en altres llocs homologats, sempre que:- s’adequïn al seu nivell de titulació, de formació i de coneixements.- compleixin l’edat de cinquanta-set anys.- tinguin l’antiguitat que es determini per reglament.- o quan, segons un dictamen mèdic, tingui disminuïda la capacitat per complir el servei ordinari d’una manera previsiblement permanent.Aquesta mesura té com a objecte fonamental garantir una adequada aptitud psicofísica del personal dels Cossos Penitenciaris de la Generalitat mentre romangui en actiu, assegurant l’eficàcia en el servei.