Relacions Institucionals i Participació

El Govern de la Generalitat ha acordat plantejar conflicte de competència davant el Tribunal Constitucional.

query_builder   23 juliol 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat ha acordat plantejar conflicte de competència davant el Tribunal Constitucional.

El Govern de la Generalitat, en la seva reunió de 28 de maig d’aquest any, va acordar plantejar un requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat en relació a l’article 5 i la Disposició derogatòria única del Reial Decret 326/2002, de 5 d’abril, sobre el règim de nomenament dels membres substituts del Ministeri Fiscal i la seva aplicació en la base cinquena de l’Ordre d’abril de 2002, per la qual es convoquen 74 places d’Advocats Fiscals substituts a les demarcacions catalanes corresponents a l’any judicial 2002 ’ 2003.L’anterior regulació del procediment de selecció i nomenament dels Advocats Fiscals substituts preveia que en la determinació dels mèrits dels aspirants es tindria en compte, fins un màxim de 3 punts, el coneixement acreditat del dret i llengua propis de la Comunitat Autònoma. Aquesta disposició va ser derogada enguany no preveient la valoració com a mèrit del coneixement de la llengua i el dret propis de Catalunya, vulnerant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya tant la nova regulació dels mèrits com la convocatòria.El 28 de maig de 2002, el Govern de la Generalitat va formular un requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat en relació a les esmentades disposicions.Havent transcorregut el termini previst en la Llei, sense haver tingut resposta, a proposta del Departament de Justícia, el Govern de la Generalitat ha acordat la interposició del corresponent conflicte de competència davant el Tribunal Constitucional.