Relacions Institucionals i Participació

El Govern aprova el Decret relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet.

query_builder   4 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet.

La utilització de les tecnologies de la informació en les relacions entre l’Administració pública i els ciutadans, amb la finalitat de facilitar la interacció i la transacció de serveis en línia, és un element clau per a la millora del funcionament dels serveis públics, que ha de ser objecte d’impuls i d’atenció per l’Administració de la Generalitat.Per tal de fer possible aquest objectiu, el Govern ha aprovat avui aquest Decret que estableix el marc general que regula les relacions telemàtiques entre l’Administració de la Generalitat i els ciutadans.La informació administrativa de la Generalitat a través d’Internet ha de ser, com a mínim, la mateixa que es doni presencialment o per altres mitjans i haurà de subjectar-se als mateixos principis i garanties.L’Administració de la Generalitat haurà de facilitar als ciutadans a través d’Internet informació sobre:a) L’organització, les competències i les activitats dels seus departaments i organismes, els requisits essencials de tramitació de les activitats dels ciutadans que requereixin intervenció administrativa i els procediments de contractació administrativa.b) Serveis públics: Els ciutadans poden sol·licitar a l’Administració de la Generalitat a través d’Internet les prestacions concretes i la disponibilitat de cadascun dels serveis públics i la normativa que els regeix.c) Informació sobre les normes i regles de dret aplicables als ciutadans.d) Informació d’interès general per als ciutadans, que en tot cas contindrà informació sobre el trànsit, el temps, el medi ambient, la cultura, l’ensenyament i la sanitat.En les actuacions administratives que es realitzin mitjançant sistemes telemàtics s’han d’adoptar les mesures tècniques que assegurin la identitat, la integritat, la disponibilitat, el no rebuig per raons tècniques, la conservació de la informació i, si escau, la confidencialitat i l’accessibilitat de totes les persones i, especialment de les que pateixen algun tipus de discapacitat.El Decret posa de manifest la necessitat d’utilitzar sistemes d’identificació i verificació per iniciar un procediment administratiu mitjançant un sistema telemàtic, per tal de garantir l’autenticitat, la confidencialitat i la integritat. Així doncs els interessats hauran de ser titulars d’un certificat digital reconegut expedit per una entitat prestadora de serveis de certificació acreditada.Queda establert que abans del final de 2003, l’Administració de la Generalitat garantirà que els procediments es puguin realitzar per sistemes telemàtics.