Innovació, Universitats i Empresa

Primera estadística oficial sobre els professionals de les noves tecnologies a Catalunya

query_builder   17 gener 2001 19:15

event_note Nota de premsa

Primera estadística oficial sobre els professionals de les noves tecnologies a Catalunya

El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) ha presentat avui el primer estudi oficial sobre l’oferta i la demanda de professionals en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya.Aquest estudi és el resultat d’un treball conjunt entre l’Observatori de la Societat de la Informació i l’IDESCAT, l’Institut d’Estadística de Catalunya. Les dades s’obtenen d’una enquesta feta sobre una mostra de 1.445 empreses catalanes de més de 10 treballadors, classificades en vuit sectors d’activitat econòmica. Situació actual dels professionals TIC (2000)A Catalunya, l’any 2000, el total de persones assalariades en empreses de 10 o més treballadors era de 1.500.000, dels quals un 4,6% (uns 70.000) eren professionals TIC. Observant les dades, podem veure que gairebé la meitat dels professionals treballaven en el propi sector de les noves tecnologies, mentre que la resta ho feia en altres sectors. Igualment, tres quartes parts dels professionals TIC estaven treballant a una PiME. Si analitzem el nivell de formació, veurem que el 30% dels professionals TIC que treballaven l’any 2000 tenen estudis en Formació Professional, el 35,6% són enginyers tècnics o diplomats i el 23,8% són enginyers superiors. En relació als sous, el salari mig d’un tècnic TIC sènior estava entre 4,5 i 5,5 milions de pessetes, mentre que el d’un júnior se situava entre els 3 i 4 milions. Aquestes xifres són indicatives i són més elevades com més gran és l’empresa.Una altra dada a destacar és que el 37% del total de treballadors catalans eren usuaris de les TIC, sent els sectors de les finances i el propi de les noves tecnologies els que compten amb més usuaris. A més a més, la dona, com a usuària de les TIC al conjunt de les empreses, representava gairebé la meitat dels usuaris totals.Previsió de titulats en TIC (2000-2001)La previsió de persones que es titularan en TIC el curs 2000-2001 és de 5.340: 1.190 enginyers superiors i llicenciats, 1.750 enginyers tècnics i diplomats i 2.400 alumnes graduats en Formació Professional. Entre els cursos 2000-2001 i 2003-2004, està previst que aquestes xifres augmentin al voltant d’un 20%. Demanda de professionals TIC (2001)L’any 2001, les empreses catalanes (sobretot les PIMES) hauran de contractar uns 10.000 professionals TIC. El 48% d’aquestes contractacions les realitzarà el propi sector de les noves tecnologies. Per altra banda, si només tenim en compte les empreses de més de 10 treballadors i no comptabilitzem les microempreses i la pròpia Administració, la demanda se situa en uns 6.100 professionals.Els estudis que les empreses exigiran a aquests nous treballadors seran, en primer lloc, enginyeries tècniques o diplomatures amb un 39,3% (4.000 treballadors); en segon lloc, titulats en Formació Professional, representant un 26,6% (2.700); en tercer, enginyers superiors amb un 22,8% (2.300); i per últim, un 11,3% (1.000) d’altres estudis.Els titulats més demanats (enginyers tècnics o diplomats) ho seran per realitzar tasques en departaments d’informàtica i/o electrònica, mentre que les tasques multimèdia i de continguts seran ocupades per enginyers tècnics o diplomats i, també, per titulats en Formació Professional TIC.Dèficit de professionals TIC (2001)De totes les dades que s’analitzen a l’estudi elaborat per la SSI, es dedueix que Catalunya tindrà aquest any un dèficit de 4.660 professionals TIC, ja que el total de titulats serà de 5.340, mentre que la demanda se situa en 10.000 professionals. El dèficit per estudis correspon a 1.110 enginyers superiors, 2.250 enginyers tècnics, 300 graduats en Formació Professional i 1.000 titulats d’altres estudis.Solucions que es proposen des de la Generalitat: Pla Form@ticEl DURSI va presentar el novembre de 2000 el Pla Form@tic (Pla per al desenvolupament de la formació en l’àmbit de la informàtica i les telecomunicacions), que té com a objectiu essencial definir les estratègies necessàries per reduir el dèficit de professionals en aquest àmbit. Amb aquest objectiu s’han endegat ja diverses accions:- Ampliació de l’oferta de places TIC a les universitats públiques, amb un total de 570 places per als dos propers cursos. - Inici d’una sèrie de cursos de postgrau destinats a capacitar en noves tecnologies a titulats universitaris de tot tipus. A un ritme acumulatiu de sis cursos i 360 postgraduats per any.- Actuacions concertades amb les diferents universitats per millorar el rendiment acadèmic en tots els estudis TIC.