Innovació, Universitats i Empresa

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació presenta els projectes de futur [Actualitzada]

Balanç del primer any de funcionament des de l'assumpció de noves competències

query_builder   29 gener 2003 19:16

event_note Nota de premsa

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació presenta els projectes de futur [Actualitzada]

Balanç del primer any de funcionament des de l'assumpció de noves competències

El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Alvinyà, s’ha reunit avui amb els mitjans de comunicació per fer balanç de les actuacions dutes a terme des d’aquesta Secretaria durant el 2002 i anunciar els projectes de futur més significatius. Per aquest any 2003, la Secretaria disposa d’un pressupost de 21,50 milions d’euros (un 22,86% més que el 2002).

En el moment de la seva constitució, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació va fixar-se quatre objectius prioritaris:

Promoure xarxes i serveis de telecomunicacions al territori Facilitar l’accés de la població catalana a aquestes xarxes Aprofitar les sinèrgies dels observatoris existents a Catalunya en matèria de SI Revisar i actualitzar el Pla Estratègic Catalunya en Xarxa (1999-2003)

1. Promoció de xarxes i serveis de telecomunicacions al territori

· S’ha signat un conveni entre la Generalitat de Catalunya, el consorci Localret i l’empresa Telefónica per extendre els serveis de banda ampla de Telefónica a les zones de desenvolupament empresarial de Catalunya. El conveni estipula que:

Els serveis d’ADSL de gamma alta estiguin disponibles durant el 2003 per al 97,5% de les empreses. Els serveis ADSL de gamma baixa siguin accessibles per al 99,4% de les empreses. Més de 450 polígons industrials estiguin connectats a internet de banda ampla. El 96,15% de la població estigui connectada amb tecnologia ADSL

· Xarxa de banda ampla educativa: abans del 30 d’abril de 2003, totes les escoles i serveis educatius públics de Catalunya estaran connectats a la xarxa de banda ampla educativa que promou el Govern de la Generalitat,  utilitzant ADSL, tecnologia punt a punt, satèl·lit o fibra òptica. Catalunya esdevindrà l’únic país d’Europa amb el 100% d’escoles connectades a internet. El cost global d’aquest desplegament per a l’any 2003, sobre 2.249 centres connectats, és de 4.049.610 €, i per a l’any 2004, sobre els 2.348 centres, serà de 4.326.690 €.

· Xarxa de banda ampla sanitària: el 70% dels centres de la xarxa sanitària ja estan connectats i s’han desplegat 116 km de xarxa de fibra òptica. El cost global d’aquest desplegament per a l’any 2003 està estimat en 5.784.970 €, i el 2004 serà de 6.569.995 €.

 · Projecte Microcom: avalua la millor manera de dur a terme el desplegament d’infrastructures i quines solucions cal utilitzar en cada cas. L’any 2002 va finalitzar la primera fase del projecte i es va iniciar la segona. La primera fase inclou l’elaboració de tots els estudis de detall, a nivell comarcal, de les actuals xarxes i infrastructures de telecomunicacions, així com de les deficiències dels diferents serveis estudiats (radiodifusió pública, telefonia mòbil i accés a la xarxa d’alta velocitat), amb l’objectiu de confeccionar censos i mapes detallats.

La segona fase (Microcom II) estableix els acords per desenvolupar les tres proves pilot d’abast comarcal (Alt Urgell, Solsonès i Terra Alta) previstes en el projecte:

Signatura de convenis amb les operadores de telefonia mòbil per al desenvolupament d’aquest servei. Signatura de protocols de col·laboració per solucionar les deficiències de cobertura dels dos canals de Televisió de Catalunya (TV3 i 33) a les comarques assenyalades. Signatura d’un conveni amb Telefónica per millorar l’accés a les xarxes de banda ampla i estudi de la possibilitat d’oferir via satèl·lit accés ràpid a internet amb una cobertura complementària a l’ADSL

El projecte Microcom II preveu per al 2003 l’extensió i promoció de les xarxes de telecomunicacions fins a completar la cobertura territorial. D’altra banda, s’impulsarà també l’extensió de la nova radiodifusió sonora T-DAB i televisiva TDT mitjançant concessions d’àmbit nacional, gestió privada de ràdio digital i programes de televisió digital terrestre.

2. Facilitar l’accés de la població catalana a aquestes xarxes

El projecte Nodat, amb un pressupost de 7.042.650 €, impulsa l’ordenació i creació de punts públics d’accés a internet per evitar la fractura digital i social a Catalunya. El programa e-Europe 2005 proposa una ràtio d’un ordinador per cada 2000 habitants. En aquesta línia, el Govern preveu assolir el 2003 una ràtio d’un ordinador per cada 1.149 persones.

La Xarxa de Telecentres es complementa amb el programa e-Forma’t per a la formació digital dels ciutadans, dins del qual destaquen tres subprogrames:

Argo: destinat a la població infantil i jove. S’ha assolit ja una ràtio de 12 alumnes per ordinador, i es preveu arribar als 8 alumnes per ordinador (l’objectiu del programa e-Europe 2005 és de 15 alumnes per ordinador). Magister: per a la població adulta amb risc de marginació digital. Equipament total dels 123 centres de formació existents. Aineo: destinat a dotar d’equipaments de TIC els Centres d’Informació i Formació Ocupacional (CIFO). Equipament d’onze CIFOs.

3. Aprofitar les sinèrgies dels observatoris existents a Catalunya en matèria de SI

· Refundació de l’Observatori de la Societat de la Informació: aviat se signarà la creació de la Fundació de l’Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya, inicialment integrada per la Generalitat, Localret i la UOC. Com a eina compartida i coordinada amb altres ens dedicats a l’anàlisi estadístic i a l’estudi d’internet, permetrà el seguiment conjuntural dels principals indicadors referents a la implantació de la societat de la informació, juntament amb indicadors macroeconòmics i sectorials que afecten els diferents àmbits de la societat del coneixement.

4. Revisió i actualització del Pla Estratègic Catalunya en Xarxa (1999-2003)

Definició d’una pauta ajustada a les nostres característiques en els àmbits econòmic, territorial, demogràfic, social, cultural, lingüístic i nacional, a fi de consolidar un model sostenible, cohesionat i integrador de la societat de la informació. El desenvolupament de normatives sobre seguretat a la xarxa, protecció de dades, accés i preservació de documents, i planificació de ràdio i televisió, és indispensable per a la consolidació de projectes fonamentals com l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i el desenvolupament del comerç electrònic.