Innovació, Universitats i Empresa

La Generalitat crea una entitat que s'ocuparà del reciclatge d'equips informàtics i tecnològics

El DURSI lidera aquest projecte, en què també hi particpen els departaments de Medi Ambient, Benestar i Família, i Treba

query_builder   13 novembre 2002 13:29

event_note Nota de premsa

La Generalitat crea una entitat que s'ocuparà del reciclatge d'equips informàtics i tecnològics

El DURSI lidera aquest projecte, en què també hi particpen els departaments de Medi Ambient, Benestar i Família, i Treba

La Generalitat ha donat llum verda a la creació de la Fundació privada Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT) amb la finalitat de combatre els desequilibris de la societat de la informació i alhora vetllar pel reciclatge i la correcta eliminació dels residus informàtics i tecnològics.

La Fundació SISOSCAT pretén aconseguir aquests objectius  facilitant, d’una banda, l’accés a les noves tecnologies a aquells col·lectius amb major discriminació social i menys recursos econòmics, mitjançant la col·laboració de tots els sectors que puguin subministrar material informàtic usat però encara útil.

Per altra banda, la Fundació dedicarà esforços a l’obtenció de material informàtic avariat o rebutjat, a fi i efecte de procedir a la seva reparació, perquè pugui ser reutilitzat per altres persones. Si això no fos possible, es vetllarà perquè es puguin reciclar els components informàtics i destinar-los a la fabricació d’altres béns. També es buscaran sistemes per no perjudicar el medi ambient en el procés d’eliminació d’ordinadors, programari, impressores, fotocopiadores, centraletes telefòniques, equips de so, antenes, telèfons mòbils, etc.

Paral·lelament, SISOSCAT organitzarà cursos de formació per introduir i promoure la societat de la informació entre els desocupats, fomentant especialment la formació d’especialistes en l’eliminació de residus tecnològics.

En aquests moments, s’està pendent de l’aprovació dels estatuts de la Fundació, i un cop aprovats, es constituirà el Patronat, que serà presidit pel conseller del DURSI, i es designarà un director.