Innovació, Universitats i Empresa

La Generalitat de Catalunya promou la millora del servei de telefonia mòbil a tot el territori

query_builder   8 juliol 2003 18:02

event_note Nota de premsa

La Generalitat de Catalunya promou la millora del servei de telefonia mòbil a tot el territori

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, ha signat un conveni amb Retevisión Móvil (en endavant Amena), Telefónica Móviles España (en endavant Movistar), Vodafone España per millorar l’extensió territorial de la cobertura actual en el serveis de telefonia mòbil arreu de Catalunya.

Aquest conveni entre les operadores i el Govern té com a objectiu l’ampliació de la cobertura del servei de telefonia mòbil mitjançant el bastiment de noves infraestructures i instal·lacions de telecomunicacions a les comarques de Catalunya, així com donar solució a incidències actuals detectades realitzant les accions següents durant els anys 2003-2004:

- A les poblacions majors de 1.000 habitants, les operadores donaran solució a totes les incidències de cobertura detectades. - A les poblacions entre 500 i 1.000 habitants les operadores completaran la seva cobertura. - A les poblacions per sota 500 habitants, es durà a terme una prova pilot de desplegament per a la cobertura d’àrees rurals i de baixa densitat de població mitjançant la instal·lació en uns 100 punts arreu de Catalunya. - A les principals xarxes viàries i ferroviàries es realitzarà també una altre prova pilot per donar solució a les deficiències detectades en els estudis realitzats per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

Per assolir l’objectiu del conveni, la Generalitat de Catalunya cooperarà activament donant suport administratiu quant a tramitació de permisos i recerca de solucions, per tal d’agilitzar la implantació per part de les operadores de les solucions adequades a totes les incidències detectades. A més, en alguns casos, la Generalitat subvencionarà la construcció de les infraestructures de telecomunicacions, consistent en caseta, torre de suport i infraestructures elèctriques bàsiques i les operadores bastiran els equipaments necerraris per poder donar el servei.

Aquest conveni s’emmarcarà dins del projecte Microcom II que es concreta en el disseny, l’elaboració i l’execució d’un pla d’actuació en matèria de tecnologies de la informació i xarxes de telecomunicació sobre la totalitat del territori català. Dins d’aquest projecte, s’han elaborat estudis de detall  comarcals, per nucli de població, de les actuals xarxes de telecomunicacions així com de les possibles millores dels serveis de telecomunicació (telefonia bàsica; telefonia mòbil; accés a Internet; ràdio i televisió analògiques).

L’objectiu final del pla d’actuació és que els ciutadans i les empreses de Catalunya tinguin accés a un servei de telecomunicacions més complert que l’Universal, que inclogui la telefonia bàsica, l’accés a Internet, l’ampliació de la cobertura de telefonia mòbil i la recepció dels programes de ràdio i televisió de la Generalitat de Catalunya. L’execució efectiva i correcta d’aquest pla requereix una col·laboració intensa entre les diferents administracions (Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals, i Ajuntaments) i d’aquestes amb les operadores i els proveïdors d’infrastructures.

La signatura d’aquests convenis són el segon pas d’una fructífera col·laboració entre les administracions catalanes i el sector privat, amb l’objectiu comú de millorar els serveis i les infrastructures de telecomunicacions arreu de Catalunya. La Generalitat de Catalunya espera que amb aquestes accions es millori el servei de telefonia mòbil per a que tots els habitants del país puguin triar amb igualtat - independentment del lloc on visquin- entre les diferents ofertes del mercat actual.