Innovació, Universitats i Empresa

Generalitat i Localret aposten per un model català de Societat de la Informació

query_builder   29 juliol 2003 13:36

event_note Nota de premsa

Generalitat i Localret aposten per un model català de Societat de la Informació

Les institucions, recolzades pel món privat, promouran la creació de centres de recerca i clústers d’empreses capaços d’atraure inversions i generar valor afegit al país

Avui s’ha presentat el document Reflexió sobre el Model Català de la Societat de la Informació. Fruit de la col·laboració entre la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i el Consorci local Localret, s’ha pogut dur a terme aquest projecte global de reflexió sobre quines haurien d’ésser les línies bàsiques per desenvolupar i consolidar a Catalunya un model propi, sostenible, cohesionat i integrador de Societat de la Informació.

Aquesta reflexió respon a l’acord assolit entre Localret i la Generalitat de Catalunya - exposat a la sessió de 21 de novembre de 2001 de la Comissió de la Societat de la Informació del Parlament de Catalunya - per a l’actualització del Pla Estratègic Catalunya en Xarxa (1999-2003). Després que els tècnics de la Generalitat i Localret presentessin l’avantprojecte del nou pla, el Comitè de Seguiment del Pla va suggerir que, més que l’elaboració d’un pla estratègic, el que calia era definir un model propi de desenvolupament de la Societat de la Informació a Catalunya, en el si del qual puguin emmarcar-se els futurs plans estratègics i d’actuació.

Des de la publicació el 1999 del Pla Estratègic Catalunya en Xarxa, les condicions econòmiques i socials de Catalunya i del món sencer han canviat. També ha estat un període d’avenços tecnològics, així com d’alguns fracassos que han modificat la percepció de la societat i de les empreses sobre el poder transformador de les tecnologies de la informació. Per altra banda, es pot constatar que no s’ha imposat una única forma de concebre la Societat de la Informació, global i uniforme; cada societat ha desenvolupat el seu propi model (potser els més coneguts són els identificats amb els Estats Units, Europa i l’Àsia). La societat catalana és eminentment mediterrània - elevat grau de sociabilitat, clima, formes de treballar, etc. -, la qual cosa implica que el model de Societat de la Informació que es vulgui adoptar, desenvolupar o fins i tot liderar estigui dins l’estela del que podem anomenar Internet mediterrània, caracteritzada pel foment de la mobilitat, la combinació de lleure i treball, el desenvolupament d’Internet com un àmbit obert a la sociabilitat.

Amb aquesta finalitat, un grup de més de dos cents experts, ha fet les seves aportacions des de diferents perspectives - infraestructures i accés, sanitat, educació, administració electrònica, empresa, llengua i cultura, etc. - establint les bases del Model Català de la Societat de la Informació.

L’elaboració d’aquest model ha partit d’una anàlisi exhaustiva de la situació actual de la Societat de la Informació a Catalunya, mitjançant la qual s’ha arribat a la conclusió que, si bé certs sectors o segments de la societat (els innovadors i els pioners) adopten amb facilitat les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies, els pragmàtics i els conservadors tenen més dificultats per fer-ho, i és en funció de la utilitat real i de les possibilitats de negoci que ofereixen aquestes tecnologies que les adopten. S’origina el que els teòrics denominen abisme entre un i l’altre grup, i caldrà, per tant, desenvolupar polítiques diferenciades segons els segments homogenis per tal d’incorporar plenament a la Societat de la Informació el conjunt de la societat.

El perfil del grup d’usuaris és fonamental, ja que es defineix per unes necessitats, motivacions i problemàtiques comunes. Hi ha elements que incideixen directament en l’adopció per part del grup de les noves tecnologies, com són les infraestructures, l’oferta disponible de continguts i serveis i, finalment, l’entorn, és a dir, la disponibilitat de serveis de formació i assessoria, incentius, marc regulador, etc. Aquest model de forces s’ha d’avaluar segons cada segment o grup, incident en cadascun dels aspectes perquè aquest cercle esdevingui virtuós.

El model pretén situar Catalunya a l’avantguarda de la Societat de la Informació i el Coneixement amb un model propi, sostenible i integrador, alineat amb l’estratègia eEurope 2005. Aquest objectiu global comporta les següents fites:

· repensar l’ensenyament com a origen de la SI, · garantir l’equilibri territorial amb unes infraestructures avançades i competitives que permetin prestar un servei bàsic universal, · afavorir la cohesió social mitjançant la ‘formació digital’ del conjunt de la població.

A banda d’aquesta compatibilitat amb Europa, també proposa uns objectius propis de Catalunya:

1. convertir Catalunya en el referent de la Mediterrània,

2. obrir-se al món des de la identitat pròpia,

3. dotar-se d’una administració dinàmica i en xarxa, 4. transformar i modernitzar la PIME, i 5. convertir-se en pol de coneixement.

Establert el diagnòstic i exposats els objectius fonamentals, les recomanacions dels experts s’articulen en diferents nivells d’actuació. L’acció fonamental és la de repensar el sistema educatiu primari i secundari per tal d’adaptar-lo a les exigències que planteja la Societat del Coneixement. L’acció fonamental va acompanyada d’altres accions de base com són la promoció de punts públics d’accés a Internet, l’afavoriment de la mobilitat i la portabilitat, la formació en TIC de la població, la difusió de l’e-commerce, etc. Mentre que aquestes són accions de caire transversal, també s’han identificat accions específiques o per sectors, com poden ser la modernització de l’Administració Pública, la implantació de les TIC en un sector tant desenvolupat i important a Catalunya com és el turisme, o la sanitat i l’educació.

Finalment, s’han distingit una sèrie d’accions motores, és a dir, projectes emblemàtics destinats a promocionar sectors que destaquen per la seva excel·lència i que tenen capacitat de generar teixit econòmic al seu entorn. La idea és generar centres de recerca i clústers d’empreses capaços d’atraure inversions i generar valor afegit al país. Aquests projectes es concretarien en la creació de:

1.  un Centre d’Excel·lència i Recerca en les TIC, 2. un Clúster Audiovisual, 3.  un Clúster Biotecnològic i de Computació Aplicada a la Biomedicina, i 4. una Xarxa d’Innovació i Serveis per a la PIME.

Recentment ha tingut lloc a la Harvard Business School de Boston una trobada d’empresaris, executius i acadèmics catalans, en la qual han discutit sobre el futur de l’economia catalana i assenyalat, per una banda, la necessitat d’aprofitar la bona imatge de Barcelona com a motor econòmic i , per l’altra, la importància de comptar amb una universitat i uns centres de recerca competitius i fomentar l’emprenedoria; aquest model es completaria amb l’aposta pels clústers d’empreses, que podrien facilitar la presència de l’empresa catalana a nivell mundial.

La voluntat expressa de la Reflexió sobre el Model Català de la Societat de la Informació és la de servir de guia i referent per a futurs plans d’actuació que tant la iniciativa privada com les diferents administracions públiques, sens oblidar la iniciativa ciutadana, puguin desenvolupar. La consolidació d’un model propi de Societat de la Informació és un projecte comú, de tots i per a tots.

El document ha estat presentat en roda de premsa i aquesta nit serà objecte d’un acte oficial de presentació que estarà presidit pel M. Hble. Sr. Jordi Pujol i Soley, president de la Generalitat de Catalunya. També hi intervindran Jordi Alvinyà i Rovira, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació; Jordi Valls i Riera, president del Consorci Localret; Jordi Gual, professor de l’IESE; Imma Tubella, vice-presidenta de l’IN3 (UOC); i Pedro Mier, president de Mier Comunicaciones. Representants de la societat i la cultura catalanes, així com de les diferents administracions públiques del país està previst que assisteixen a l’acte.

Per a més informació:

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Tel.: 93 363 83 60 / 627 48 10 75 / 607 07 26 26 / 647 33 31 18

Correu electrònic: eroure@gencat.net; lgallo@gencat.net; iginer@gencat.net