Innovació, Universitats i Empresa

El Govern de la Generalitat autoritza el Departament a realitzar unes despeses amb un abast pluriennal per un import total de 2.350 MPTA (14.123.784,45 euros) pel període 2001'2004, per a la concessió d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca consolidats de Catalunya (SGR).

query_builder   10 juliol 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat autoritza el Departament a realitzar unes despeses amb un abast pluriennal per un import total de 2.350 MPTA (14.123.784,45 euros) pel període 2001'2004, per a la concessió d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca consolidats de Catalunya (SGR).

Dins el III Pla de Recerca 2001-2004, el Govern d’avui autoritza el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació per a realitzar despeses amb un abast pluriennal d’un import total de 2.350.000.000 MPTA (14.123.784,45 euros). Això suposa un increment del 13,41 %.Els grups de recerca consolidats són grups científicament destacats en el seu àmbit amb una trajectòria continuada de treball de recerca en comú.Els grups consolidats s’articulen al voltant d’una mitjana de 12 investigadors, amb becaris acreditats inclosos, que acreditin una coherència a través de les publicacions conjuntes, de la participació en projectes comuns i de les activitats conjuntes de transferència i de difusió de coneixement i resultats a la societat. L’actuació dels grups de recerca es refereix a sis àreas:- humanitats- ciències socials- ciències- ciències de la vida- ciències mèdiques i de la salut- enginyeria i arquitectura A Catalunya hi ha més 400 grups de recerca consolidats. En l’anterior convocatòria, corresponent al període 1997-2000, al final del II Pla de Recerca, s’ha procedit a la distribució dels recursos globals, per a cada àmbit o àrea d’investigació, i en nombre de grups de recerca consolidats, de conformitat amb la taula següent:NOMBRE DE GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS (2000) I FINANÇAMENT REBUT (1997/200)ÀmbitsNOMBREMPTAHumanitats44168,050Ciències Socials45167,628Ciències95483,825Ciències de la Vida103514,147Ciències Mèd. i de la Salut68347,700Enginyeria i Arquitectura72391,150TOTAL4272.072,5 Per tal d’acollir-se a les distintes subvencions, el grups de recerca hauran d’acomplir els requisits establerts en cadascuna de les convocatòries anuals.