Innovació, Universitats i Empresa

El Govern ha pres acord en la sessió d'avui sobre la constitució i desenvolupament de la "Xarxa de Telecentres de Catalunya" d'accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, d'aprovació del projecte NODAT i de regulació d'altres serveis electrònics promoguts per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

query_builder   9 juliol 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha pres acord en la sessió d'avui sobre la constitució i desenvolupament de la "Xarxa de Telecentres de Catalunya" d'accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, d'aprovació del projecte NODAT i de regulació d'altres serveis electrònics promoguts per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Govern de la Generalitat va aprovar l’any 1998 les línies mestres de l’acció de Govern en relació amb la plena adaptació de Catalunya a la societat de la informació, on s’especifica que tots els ciutadans han de poder disposar d’accés a Internet, ja que aquest mitjà serà fonamental per a la comunicació entre el conjunt de la ciutadania i d’aquesta amb les institucions.Iniciatives del Govern de la Generalitat com ara el Pla Estratègic per a la Societat de la Informació ’Catalunya en Xarxa’, l’Administració Oberta de Catalunya, els projectes ARGO i OMNIA, etc, posen de manifest l’aposta decidida per una societat en la qual l’ús de les noves tecnologies sigui un factor d’avantatge universal, i no esdevingui un instrument de discriminació social per raó de residència, recursos econòmics o de la instrucció rebuda pels ciutadans.El passat juliol de 2001 es va signar a la seu del Parlament de Catalunya el Pacte Institucional per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes.Dins d’aquest marc i amb l’acord pres avui, el Govern dóna resposta a les necessitats de la nostra societat tot contemplant la constitució de la Xarxa de Telecentres de Catalunya, amb l’objectiu de dotar al conjunt del territori català d’una xarxa de punts públics d’accés a Internet. Aquesta Xarxa garantirà l’equilibri tecnològic del territori, i facilitarà les competències bàsiques dels ciutadans en relació a la societat de la informació i les formes d’ús i accés específics en els àmbits del teletreball, social i de la ciutadania, a partir de la formació i creació de continguts genèrics i específics i de comunitats virtuals de suport i dinamització.Alhora el Govern ha aprovat el Projecte NODAT, el qual, coordinat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, defineix la funcionalitat de la xarxa de telecentres i les actuacions a realitzar al respecte, tot contemplant les actuacions de continuïtat de projectes com ara l’ARGO i l’OMNIA. La voluntat del projecte és la de minimitzar el risc de fractura digital mitjançant la creació de la Xarxa de Telecentres de Catalunya, familiaritzant la població en l’accés i formació en les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Enguany Catalunya disposa de 17 telecentres.Iniciatives com els projectes ARGO (pla per dotar d’equipaments informàtics els centres públics d’educació primària i secundària de Catalunya generalitzant Internet a l’educació) i OMNIA (projecte de prevenció i lluita contra l’exclusió davant les noves tecnologies) van néixer del compromís del Govern de la Generalitat de garantir l’equilibri territorial i la cohesió social en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i actualment es troben en una fase avançada d’execució. Així, la totalitat de les escoles de Catalunya disposen d’una aula multimèdia amb connexió a Internet. D’altra banda, enguany hi ha més d’un centenar de punts OMNIA arreu del territori.Aquestes actuacions es porten a terme mitjançant els departaments d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i de Benestar Social, comptant amb diversos punts d’accés a internet públics arreu de Catalunya.Per tal d’impulsar l’existència de telecentres als municipis es preveu establir criteris o fórmules de col·laboració amb el Consorci Localret i els Ajuntaments, Consells Comarcals i altres ens locals així com amb el Consorci de l’Administració Oberta i Electrònica de Catalunya i l’empresa Serveis Públics Electrònics SA (distribució i prestació de serveis als ciutadans, empreses i institucions mitjançant la utilització preferent de les noves tecnologies de la informació i la comunicació).A aquests efectes, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació durà a terme una inversió de 7.242.195,87 EUR en l’exercici 2002.