Innovació, Universitats i Empresa

El Govern acorda autoritzar la constitució de la Fundació I2CAT

query_builder   23 juliol 2003 11:30

event_note Nota de premsa

El Govern acorda autoritzar la constitució de la Fundació I2CAT

Donada la voluntat d’impulsar un centre que tingui per objecte el desenvolupament i consolidació d’un projecte de recerca fonamental i aplicada en l’àmbit d’internet, especialment en internet avançat i comunicacions i continguts sobre banda ampla, el Govern ha autoritzat la constitució de la Fundació I2CAT.

La finalitat de la Fundació serà la de ser una plataforma de col•laboració d’R+D que tindrà com a objectius:

1. -Promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Catalunya, de caràcter experimental i investigador, amb vocació universal i no discriminatoria entre els agents i els operadors del sector. 2. -Promoure la recerca avançada en l’àmbit de les xarxes i les aplicacions de banda ampla i la potenciació del seu ús en els diferents sectors de la societat catalana. 3. -Generar plataformes de col•laboració entre el sector privat i l’àmbit de la recerca universitària. 4. -Desenvolupar tecnologies d’internet a Catalunya en el nivell de les aplicacions, dels serveis i de la recerca de tecnologies de xarxa avançada. 5. -Impulsar la col•laboració amb entitats i institucions que es proposin objectius similars. 6. Col•laborar en forma de xarxa amb altres projectes de recerca nacionals de internacionals de caràcter similar. 7. -Participar en projectes de recerca d’abast europeu; la Fundació està concebuda a més com un fòrum de trobada d’institucions, organitzacions i empreses interessades a participar en un projecte global per al desenvolupament de les infraestructures i els serveis de xarxa de banda ampla a Catalunya.

Internet 2 CAT (I2CAT) és el primer projecte empresarial, a l’Estat espanyol, de construcció d’una plataforma d’internet de gran velocitat, experimental i precompetitiva. L’objectiu és el desplegament de serveis i aplicacions de banda ampla per part de les comunitats de recerca i innovació, tant públiques com privades. També vol fomentar el desplegament d’infraestructures de banda ampla per part de les operadores de telecomunicacions presents a Catalunya.

El Projecte I2CAT es va iniciar a finals de l’any 1999 i està impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i, actualment, hi participen quinze socis.

Aquest projecte d’internet avançat, iniciativa inclosa en el Pla Estratègic “Catalunya en Xarxa”, permet a Catalunya continuar el ritme tecnològic d’altres països com Estats Units, Canadà, Irlanda, Holanda o França, i sobretot, poder vincular la seva recerca i progrés amb altres grups de treball. Aquest projecte permet de forma diferenciada, als operadors i proveïdors de tecnologia o de continguts, perfilar els serveis comercials que pot donar a curt termini una Internet de segona generació que permetrà serveis interactius no coneguts fins ara i que possiblement, es puguin generalitzar per a assolir, en el futur, una Internet 2 a Catalunya, a l’abast de tothom.

Dins del marc de l’I2CAT s’han desenvolupat projectes aglutinadors de tecnologia i serveis, dels quals podem destacar-ne:

- eGòtic: aplicació mòbil d’informació multimèdia orientada a proporcionar als usuaris continguts en línia de caire turístic.

- Megaconference: l’I2CAT va participar en la tercera edició de la multiconferència internacional d’àudio i vídeo interactiva.

- Òpera Oberta: demostració de nous serveis de telecomunicacions que considera la transmissió de l’òpera fora del seu marc propi del teatre.

- Media House: construcció al Mercat de les Flors d’una llar del futur integrant els elements constructius i els ambients amb la tecnologia d’internet d’alta velocitat.

- Portal Digital Media: portal experimental de segona generació dirigit a usuaris residencials del futur.

La recent creada Fundació I2CAT té tres òrgans de govern que són els següents:

- El Patronat, i són patrons de la Fundació:

- El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació que és també el president del Patronat

- El director general de Recerca

- El rector de la UPC

- El director general del CIDEM

- El director general de la Fundació Catalana per a la Recerca

- 1 vocal nomenat pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació

- 2 vocals nomenats pel rector de la UPC

- 1 vocal nomenat pel director general del CIDEM

- 3 vocals nomenats conjuntament entre el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el rector de la UPC.

- Fins a un màxim de 15 vocals proposats per institucions i empreses que col•laborin amb la fundació i que subscriguin un conveni de col•laboració.

- La Comissió Delegada

- El director i el director executiu