Recerca i Universitats

El Govern aprova el decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 2002 - 2003.

query_builder   25 juny 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 2002 - 2003.

El Govern acorda, mitjançant aquest Decret, fixar el preu del crèdit de tots els estudis universitaris oficials que s’imparteixen en les universitats públiques de Catalunya, així com dels altres serveis acadèmics i la Universitat Oberta de Catalunya.El Decret regula també els preus dels cursos d’anglès en un entorn no presencial a través de l’Escola Virtual d’Idiomes, promoguda pel Consell Interuniversitari de Catalunya, i en referència a la implementació de l’idioma anglès.Com a novetat, es fa esment a les línies de crèdit per a fer front al pagament dels preus públics aprovats pel present Decret, que ofereix l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb la finalitat d’executar programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.Es pretén garantir que els recursos públics vagin destinats tal i com succeeix amb les beques, a donar les màximes oportunitats d’estudi, i per tant, a subvencionar en major mesura el preu als estudiants que cursen per primera vegada una carrera en una universitat pública i fer contribuir en major mesura al finançament del cost de l’ensenyament als estudiants que ja gaudeixen d’un títol universitari oficial finançat bàsicament amb fons públics.No obstant, cal remarcar que el preu de l’estudi segueix sent majoritàriament finançat amb càrrec als pressupostos públics.El valor del crèdit a la primera matrícula segons grau d’experimentalitat per al curs 2002-2003 queda fixat de la següents forma:Imports en euros/pessetesGrau 1Grau 2Grau 3Grau 4CATALUNYA(preus 2002/03)8,06 ’(1.341ptes)8,29 ’(1.379ptes)11,41 ’(1.898 ptes)11,72 ’(1.950 ptes)CATALUNYA (preus 2001/02)1.281ptes(7’70 ’)1.318ptes(7’92 ’)1.814ptes(10’90 ’)1.862ptes(11’19 ’)- L’augment del preu del crèdit respecte el curs 2001-2002 és del 4,7% (IPC català més 1). La forquilla marcada pel Ministeri anava de l’IPC (3,6%) fins a l’IPC + 4 (7,6%).- El grau 1 correspon a carreres com Dret i les filologies, el 2 a Economia, Periodisme, Psicologia..., el 3 a Belles Arts, Física o les Enginyeries tècniques i el 4 grau correspon a carreres com Biologia i les Enginyeries superiors.- Prenent com a base una matrícula de 70 crèdits (el mínim oscil·la entre 50 i 60), el cost total de la matrícula oscil·laria entre els 565’ d’una carrera no tècnica fins els 820’ d’una carrera tècnica.- Tot i l’augment, l’aportació que fa l’estudiant se segueix situant entre el 14-15% (del cost real dels seus estudis), respecte l’aportació que fa la Generalitat de Catalunya i el Ministeri (amb les beques). Aquest percentatge (entre un 13,5 i un 16%) es manté a Catalunya des de 1993. En diversos fòrums europeus s’ha recomanat que aquest percentatge sigui del 20%.