Polítiques Digitals

Signatura de conveni per realitzar un mestratge en gestió i dret local

query_builder   10 agost 2004 15:43

event_note Nota de premsa

Signatura de conveni per realitzar un mestratge en gestió i dret local

El Departament de Governació i Administracions Públiques, mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), signarà dilluns una sèrie de convenis amb les diputacions catalanes, les entitats municipalistes i les universitats públiques de Catalunya per a la realització i l’organització d’un mestratge en gestió i dret local, en el qual també participaran els corresponents col·legis de secretaris, interventors i tresorers de l’Administració local. El curs començarà enguany i es durà a terme durant el bienni 2004-2006.
La finalitat del conveni és dotar els municipis de Catalunya del personal qualificat suficient per realitzar aquestes tasques, atès el dèficit crònic que pateixen els ajuntaments provocat pel fet que centenars de consistoris tenen vacants aquests llocs de treball. La borsa estarà integrada per un màxim de 100 persones, que hauran superat una prova d’avaluació que realitzarà la mateixa EAPC. Aquesta borsa es distribuirà territorialment, de manera que a Barcelona es formarà un màxim de 40 persones; a Lleida i Girona serà de 20; a Tarragona, de 15, i a les Terres de l’Ebre serà de 5. Les persones que formin part de la borsa seran nomenades interines en llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local als municipis de Catalunya.El mestratge està adreçat a llicenciats en dret, ciències econòmiques i empresarials, ciències polítiques i sociologia, i a altres titulacions superiors que permetin l’accés a les tres subescales d’Administració local amb habilitació estatal o als cossos de tècnics del grup A. La preinscripció del mestratge es farà la primera quinzena del mes d’octubre.La signatura dels convenis tindrà lloc a les 12 del migdia a la Sala del Consell de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (c/Girona, 20, de Barcelona), on es permetrà l’accés a la premsa gràfica. A les 13 hores, el conseller Joan Carretero i Grau i la directora de l’EAPC, Rut Carandell, explicaran en roda de premsa el contingut d’aquests convenis.En representació de les institucions implicades en aquest projecte, signaran els convenis les persones següents: Joan Carretero i Grau, conseller de Governació i Administracions Públiques Joan Aregio i Navarro, president de la Diputació de Tarragona Carles Pàramo i Pontesí, president de la Diputació de Girona  Antoni Fogué i Moya, diputat provincial i president delegat de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona  Salvador Bordes i Balcells, diputat provincial i vicepresident segon de la Diputació de Lleida Joan Tugores i Ques, rector de la Universitat de Barcelona Lluís Ferrer i Caubet, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona Rosa Virós, rectora de la Universitat Pompeu Fabra Joan Viñas i Salas, rector de la Universitat de Lleida Lluís Arola i Ferrer, rector de la Universitat Rovira i Virgili Blanca Palmada Félez, vicerectora de docència de la Universitat de Girona Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya Joan M. Roig i Grau, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques Rut Carandell, directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya Juan Ignacio Soto i Valle, president del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya Joan Anton Font i Monclús, president del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Tarragona Ramon Aldimà i Grañó, president del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida Josep M. Bertran i Reig, president del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Girona Antoni Cuadras i Camps, gerent de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.  Arcadi Calzada i Salavedra, president de la Fundació Caixa de Girona