Territori i Sostenibilitat

La Generalitat aprova el projecte de traçat de la variant de Mas Pils al camí d'Espolla a Coll de Banyuls, a Rabós

Es millorarà l'accessibilitat a l'Albera amb una inversió de 50 MPTA

query_builder   27 febrer 2001 14:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova el projecte de traçat de la variant de Mas Pils al camí d'Espolla a Coll de Banyuls, a Rabós

Es millorarà l'accessibilitat a l'Albera amb una inversió de 50 MPTA

El departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de la direcció general de Carreteres, ha aprovat el projecte de traçat i l’estudi d’impacte ambiental de la variant de Mas Pils al camí d’Espolla a Coll de Banyuls, al terme municipal de Rabós, a la comarca de l’Alt Empordà. Aquesta actuació, que es preveu que surti a informació pública aquest mes, té un pressupost de 50 MPTA (300.000 ’).El camí sobre el que s’actua en aquest projecte de millora local és de calçada única, sense delimitació de carrils per als sentits de circulació, amb un ample total comprès entre 3,5 i 4 m, sense vorals exteriors. El perfil longitudinal del camí en el tram Espolla-Coll de Banyuls és accidentat amb fortes pendents longitudinals. Es tracta, per tant, d’un camí d’alta muntanya, sense cap limitació d’accessos i pertanyent a la xarxa local. El projecte correspon al tram del camí que travessa una finca particular anomenada Mas Pils, dividint-la en dues subparcel·les. La primera d’elles queda al marge dret i ocupa les vivendes i la granja, la segona queda compresa entre el camí i el riu Orlina. La plataforma del camí actual té característiques de pista forestal sense cap tipus de paviment.La solució proposada consisteix en la nova ubicació del camí en el seu pas per Mas Pils. El criteri emprat per a la definició de la nova variant està determinat per l’estudi d’impacte ambiental i per la necessitat d’allunyar la nova traça de la seva situació actual. Amb aquesta opció s’han aprofitat els terrenys situats al marge esquerre del riu Orlina i allibera completament la finca anomenada Mas PilsEl traçat definit ha esta adaptat al terreny actual en planta i alçat, prop de la llera del riu Orlina, però mantenint el resguard mínim per a màximes avingudes, minimitzant l’impacte. El projecte es completa amb la senyalització vertical i horitzontal corresponent.Aquesta actuació constitueix la continuació de les obres fetes l’any passat de condicionament del mateix camí entre Mas Pils i el Coll de Banyuls (frontera francesa). També s’ha previst actuar a curt termini en el tram de camí que va des d’Espolla fins a Mas Pils, amb unes obres que tindran un cost de 135 MPTA (811.000 ’) i s’executaran entre aquest any i l’any vinent.