Territori

Es posa en marxa una comissió per integrar el transport públic a l'àrea metropolitana de Girona

query_builder   15 juliol 2004 17:00

event_note Nota de premsa

Es posa en marxa una comissió per integrar el transport públic a l'àrea metropolitana de Girona

El secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Manel Nadal, ha presidit avui a Girona la primera reunió de la Comissió Coordinadora del transport públic a l’àrea de Girona que ha d’establir els mecanismes per integrar el transport públic de les comarques del Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany

En aquesta primera reunió, on també hi han assistit el director general de Ports i Transports, els presidents del consells comarcals d’aquestes comarques i representants de l’Ajuntament de Girona, s’han marcat els següents punts estratègics.

·        Incrementar la utilització dels serveis de transport públic

·        Incrementar la quota del transport públic en el mercat de la mobilitat. Reduir la quota de mercat del vehicle privat.

·        Afavorir un model de mobilitat més sostenible basat en mitjans de transport poc contaminants i que ocupen menys viari.

·        Reduir la congestió en la xarxa viària

·        Reduir la sinistralitat als desplaçaments

Per assolir aquests objectius, la comissió ha establert un seguit de línies de treball i un primer calendari.

Redacció del pla de serveis de transport públic  Es redactarà un pla de serveis del transport públic a partir dels estudis que es realitzin. Inclourà millores organitzatives, com ara la coordinació dels serveis urbans i interurbans d’autobusos, així com altres millores de la qualitat de servei, com són la intensificació del nombre d’expedicions, l’adaptació dels horaris i itineraris, i la possible creació de nous serveis. El pla inclourà l’avaluació de la conveniència i viabilitat d’implantar un servei ferroviari de rodalia a Girona basat en la xarxa ferroviària convencional de RENFE. Aquest pla haurà d’estar enllestit durant el segon trimestre de 2005 i haurà de valorar els recursos necessaris per a posar en servei aquest conjunt d’actuacions i determinar la seva implantació a partir de 2006, en funció de les disponibilitats pressupostàries. 

 

Integració tarifària 

   

Es configurarà un projecte d’integració tarifària que comprendrà la definició de zones tarifàries, els  tipus d’abonament, els preus dels abonaments i la tecnologia aplicable. Ha d’estar enllestit a començament durant el segon trimestre de 2005. 

El projecte ha d’avaluar el cost de la implantació i del funcionament, així com determinar el calendari possible,  en funció dels recursos 

Òrgans de gestió

Es dissenyaran elsòrgans de gestió i serveis tècnics del futur Consorci o òrgan de coordinació alternatiu. 

Seguiment empreses concessionàries

Es farà el seguiment exhaustiu del compliment dels plans d’innovació i millora presentats per les empreses concessionàries per a l’allargament de les concessions de transport regular de viatgers per carretera 

La propera reunió de la Comissió Coordinadora del transport públic a l’àrea de Girona  es preveu per al proper mes de setembre.