Territori

Felip Puig presenta el desdoblament de l'Eix del Llobregat entre Berga i Bagà

La Generalitat hi invertirà uns 270 MEUR i es desdoblaran uns 20 Km de la carretera

query_builder   4 agost 2003 14:13

event_note Nota de premsa

Felip Puig presenta el desdoblament de l'Eix del Llobregat entre Berga i Bagà

La Generalitat hi invertirà uns 270 MEUR i es desdoblaran uns 20 Km de la carretera

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha presentat avui l’estudi previ del desdoblament de l’Eix del Llobregat (carretera C-16) entre les poblacions de Berga i Bagà (Berguedà). Aquesta actuació suposarà una inversió aproximada de 270 MEUR.

L’Eix del Llobregat forma part de l’itinerari Barcelona – Tolosa de Llenguadoc - París, integrat a la Xarxa de Carreteres d’interès comunitari, segons l’acord de Ginebra de 1985. A més, aquest eix esdevé una de les vies principals, a nivell europeu (E-9), permetent la comunicació de les costes mediterrània i atlàntica. 

Pel que fa a Catalunya, es considera un eix vertebrador mar - muntanya comunicant  les comarques de l’interior amb la costa catalana.

En l’àmbit comarcal, la C-16, com a via de la xarxa bàsica a la que pertany, permet una comunicació òptima de les comarques del Berguedà i del Bages i serveix de suport bàsic a la circulació entre les capitals de comarca i pels moviments interurbans.

Es per això que aquesta via és considerada, pel Govern de la Generalitat, com el mitjà principal de reequilibrament territorial i socioeconòmic de la zona sempre seguint criteris de sostenibilitat i intregació en l’entorn. 

Així doncs, el desdoblament de l’Eix del Llobregat optimitzarà la comunicació europea interpirineaica, a través de l’augment de la seva capacitat i millorant el seu nivell de servei.

L’Eix del Llobregat està desdoblat des del seu inici, als túnels de Vallvidrera, per l’autopista de Terrassa – Manresa (autopistes en règim de concessió), així com en el tram de Sant Fruitós de Bages a Sallent.

Per tal de completar el seu desdoblament i millorar la seva capacitat des d’aquest departament s’estan impulsat diferents actuacions segons els trams:

- Sallent – Puig-reig: Actualment es troba en fase d’execució de les obres. Aquesta actuació es preveu que s’acabi el febrer de 2004.

- Puig-reig – Berga: El projecte constructiu ja està aprovat definitivament.

- Berga – Túnel del Cadí: Recentment ha finalitzat la redacció de l’estudi previ, que s’ha presentat avui.

Descripció de l’estudi Berga-Bagà

L’objectiu d’aquest estudi previ, és el de determinar la viabilitat i les característiques bàsiques, per poder ampliar l’Eix del Llobregat entre les poblacions de Berga i Bagà. La longitud total del tram a desdoblar és aproximadament de 20 km.

Es tracta d’una via preferent, que disposa d’una secció tipus autovia, amb 2 carrils per sentit, vorals interiors d’1 m, vorals exteriors de 2,5 m i una mitjana de 2 m. Els accessos són controlats i presenta una velocitat de projecte de 80 km/h.

El fet que la carretera passi per una zona abrupta, fa necessari dotar a la via de túnels i viaductes, disposant així de 7.050 m de túnels i 4.510 m de viaductes. El túnel i el viaducte de més longitud seran de 1.700 i 510 m, respectivament.

La via tindrà diferents enllaços amb les poblacions per les quals travessa, així com també amb el pantà de la Baells:

- Enllaç Berga Nord: Es confecciona l’enllaç amb dues rotondes.

- Enllaç del pantà de la Baells: Es connecta la nova via amb la carretera C-26 mitjançant dues rotondes i un vial que les connecta.

- Enllaç de Cercs: Enllaç amb dues rotondes, una a cada banda del Llobregat, connectades per un viaducte de 230 m de longitud.

- Enllaç de Sant Corneli: El nou traçat es comunica amb la carretera BV-4025 (la carretera de la Consolació) mitjançant una rotonda.

- Enllaç de Guardiola: Enllaç que connecta amb l’antiga C-16, a la banda oest del Llobregat, mitjançant un viaducte de 50 m.

- Enllaç de Bagà: uneix el final del desdoblament amb l’antiga C-16, a Bagà, mitjançant una rotonda.

Cal esmentar que, per tal d’evitar el pas del nou traçat per dins de la població de Guardiola de Berguedà, s’han dissenyat dues alternatives de variant. La primera, que passa per la banda oest amb un túnel d’uns 1,7 Km, i la segona que passa per la banda est i té 3 túnels de 609 i 482 i 306 m de longitud respectivament, i 4 viaductes  de 243, 214, 113 i 117 m de longitud. Aquesta actuació forma part del tram final de l’estudi presentat avui.

La Generalitat ha aprovat el desdoblament de l’Eix del Llobregat entre Puig-reig i Berga

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat recentment el projecte constructiu de les obres de desdoblament de l’Eix del Llobregat (C-16) entre les poblacions de Puig-reig i Berga (Berguedà). Les obres, amb una inversió de 188,4 MEUR, es preveu que es licitin properament per tal que es puguin començar durant aquesta tardor.

- Descripció de les obres:

La totalitat de la nova carretera entre Puig-reig i Berga està dividida en tres trams, que són els següents:

·        Tram 1: Origen – enllaç Puig-reig nord, amb una longitud d’uns 5,9 Km.

·        Tram 2: Enllaç Puig-reig nord - enllaç Gironella sud, amb una longitud de també 5,9 Km.

·        Tram 3: Enllaç Gironella Sud- final, amb una longitud de 9,3 Km.

Així doncs, aquesta actuació tindrà una longitud total de 21,1 Km.

La nova carretera disposarà de dues calçades, amb dos carrils de 3,5 m cadascuna, vorals exteriors de 2,5 m, vorals interiors d’1,5 m i mitjana d’ 1 m.