Territori

El Govern ha aprovat el Pla Català de l'Habitatge 2002 ' 2007.

query_builder   23 juliol 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Pla Català de l'Habitatge 2002 ' 2007.

El Pla Català de l’Habitatge marca la política del Govern per als pròxims cinc anys, garanteix una major oferta d’habitatge assequible a Catalunya i defensa el manteniment i la rehabilitació del parc ja existent.El Govern català ha impulsat el Pla Català de l’Habitatge que ha de vetllar perquè hi hagi un volum d’oferta ajustat a les necessitats de les famílies que no poden fer front a les condicions del mercat però que poden accedir a un habitatge protegit. Aquesta política beneficiarà també i de forma especial els joves, ja que potencia l’oferta d’habitatges de protecció oficial de lloguer. El Pla contempla també actuacions per mantenir els habitatges ja construïts; per als ajuts d’accés a l’habitatge; per a la promoció pública de sòl i habitatge executada directament per la Generalitat i per millorar els barris.El nou Pla, que mobilitzarà inversions per valor de 2.000 MEUR, es divideix en quatre programes que donen resposta als reptes que s’ha plantejat el Govern de la Generalitat:Programa d’accés a l’habitatge:Centra els esforços en la recuperació de l’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer i en la rehabilitació d’habitatges. També s’estableixen mesures d’ajuts a la urbanització de sòl i d’ajuts per a l’adquisició de l’habitatge, tant de nova construcció com de segona mà, així com ajuts als projectes que incorporin mesures d’edificació sostenible.Entre les actuacions concretes encaminades a la rehabilitació hi ha subvencions complementaries per a la instal·lació d’ascensors o la determinació d’àrees específiques de rehabilitació. Les mesures d’ajut per als joves tenen un paper destacat en el Pla i es materialitzen en dues iniciatives: la creació de borses joves d’habitatge per dur a terme una intermediació en el mercat de l’habitatge de lloguer, i la concessió de microcrèdits per a la rehabilitació d’habitatges de lloguer que tinguin els joves com a destinataris.Per al col·lectiu de persones amb dificultats econòmiques s’establiran ajuts personalitzats que evitin el desnonament i facilitin la seva permanència al domicili habitual.Dins aquest programa s’ha previst realitzar 99.400 actuacions que suposaran una inversió de 586.992.000 EUR.Programa de promoció pública d’habitatge:L’objectiu bàsic d’aquest programa és mantenir i augmentar el ritme de la promoció protegida de sòl i habitatge. La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català del Sòl, actua en dos camps per tal d’assolir aquest objectiu: el de la creació de nou sòl residencial i el de la construcció directa d’habitatges.La creació de nou sòl ampliarà l’oferta d’aquest tant per als promotors públics com per als privats i les cooperatives.La construcció directa d’habitatges de protecció oficial es dirigeix a les famílies que no poden accedir al mercat lliure.Durant els cinc anys es preveuen 69.000 actuacions i una inversió de 1.070.000.000 EUR.Programa de barris:Pretén mantenir i augmentar la capacitat de l’administració pública catalana en la transformació dels barris amb habitatge públic de Catalunya, mitjançant una doble línia d’actuació: la remodelació de barris i la rehabilitació dels edificis d’habitatges dels barris socials.Es tracta d’evitar barris degradats tant des del punt de vista arquitectònic com urbanístic i social. En cadascuna d’aquestes actuacions es delimitarà el sector d’habitatges a substituir i el Govern n’adquirirà la propietat, els enderrocarà i construirà nous habitatges, concedint ajudes que permetin accedir als nous habitatges en condicions financeres d’acord amb el nivell d’ingressos de les famílies.El Pla reveu 24.100 actuacions i una inversió de 424.270.000 EUR.Programa de qualitat:A través d’aquest programa, el Govern de la Generalitat vol mantenir el nivell de qualitat de l’edificació i impulsar processos d’innovació tecnològica en la construcció. En aquest sentit, es planteja promoure la creació de tres plataformes de diàleg sectorial (Mesa de la qualitat, Mesa dels serveis immobiliaris, Mesa de l’habitatge social), a més del propi Consell Assessor de l’Habitatge. Igualment es preveu la revisió de la normativa sectorial de l’habitatge.El conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, van presentar públicament el Pla el proppassat 16 de juliol.