Territori i Sostenibilitat

El Govern aprova definitivament el projecte de port esportiu de Badalona i l'atorgament de la concessió per a la construcció i explotació de les obres projectades.

query_builder   22 gener 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova definitivament el projecte de port esportiu de Badalona i l'atorgament de la concessió per a la construcció i explotació de les obres projectades.

La Generalitat de Catalunya autoritza les obres del futur port esportiu de Badalona, element clau de la reconversió urbanística de la zona litoral, exigint importants condicions de protecció del medi ambient i d’integració de la infraestructura en l’àrea metropolitana.La concessió del port s’atorga per un termini de 30 anys, assumint la concessionària, "Marina de Badalona, SA", societat anònima integrada per l’Ajuntament de Badalona i pel Consell Comarcal del Barcelonès, la responsabilitat total de la construcció, explotació i conservació d’aquesta infraestructura.Les obres s’iniciaran dins el termini de tres mesos a comptar des de la data de la signatura de l’acta de replanteig (dins el primer semestre del 2002) i hauran de quedar totalment finalitzades en el termini de quaranta-vuit mesos des de la data d’inici de les mateixes (primer semestre del 2006).Aquestes instal·lacions comptaran amb un total de 914 punts d’amarratge, dels quals 803 seran per a embarcacions esportives, i 111 per a embarcacions de pesca, que ocuparan una superfície de 123.399 m² de terra i 131.513 m² en el mar.A la zona portuària s’hi destinaran 23.825,23m² a jardins, 33.523,67m² a voreres i passeigs i 5.203,31 m² a aparcaments.El Port comptarà amb un espai de 6.765,43 m² situats en la zona terrestre per a l’ús de l’escola de vela que disposarà de rampa pròpia.El pressupost total de les obres és de 28.117.525 ’, 4.678.362.515 pessetes.L’empresa concessionària resta obligada a conservar les obres i terrenys ocupats en perfecte estat d’utilització, també des del punt de vista de neteja, higiene i ornamentació.La concessionària també haurà de presentar davant la Direcció General de Ports i Transports, per a la seva aprovació i posterior execució al seu càrrec, en el termini de dos anys prorrogables, un sistema de gestió ambiental de les instal·lacions i serveis del port esportiu.