Territori i Sostenibilitat

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en dos punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris

query_builder   9 gener 2001 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en dos punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris

En concret, permetran executar els següents projectes d’obres:- El primer projecte consisteix en construir una rotonda en la intersecció entre les carreteres C - 155 i BV - 1605, al tram de Lliçà de Vall. Per augmentar la capacitat en les proximitats de la rotonda, es canalitzaran tots els moviments vers ella.En l’actualitat, a la intersecció entre les carreteres C - 155 i BV - 1605 existeixen carrils centrals de gir per fer els moviments a esquerra. La senyalització horitzontal està molt desgastada. Les dimensions de la intersecció, especialment pel que fa a la llargada dels carrils d’espera, són clarament insuficients si es té en compte la intensitat del trànsit que suporta la C - 155.En hores punta, la influència de vehicles que volen fer el gir a l’esquerra juntament amb el temps d’espera fins que es produeixi un clar en la circulació, provoca cues que sobresurten del carril central de gir i afecten als vehicles que circulen de pas.- L’objecte d’aquest segon projecte és el condicionament i millora de revolts a la carretera T - 703, de Flix a Palma d’Ebre, assolint un radi mínim de 40 m per totes les corbes de la carretera, projectant-se totes les variants necessàries i definint-se altres obres complementàries com l’adaptació del drenatge longitudinal i transversal a la nova situació i la col·locació de les barreres de seguretat, senyalització i balissament.L’increment d’intensitat del trànsit, així com l’estat actual del ferm i l’actual traçat de la carretera fan necessària la millora projectada als efectes d’incrementar la seguretat de circulació per la mateixa, així com l’adequació al número de vehicles que hi circula.