Territori

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en tres punts. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, per al trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

query_builder   25 setembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en tres punts. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, per al trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

En concret, permetran executar els següents projectes d’obres:- El primer projecte té per objecte la construcció de la variant de Bellpuig, que s’inicia al PK. 83,100 de la carretera C-233 i finalitza al PK 495,200 de la N-II, així com la millora de l’actual travessera de Bellpuig.L’increment d’intensitat del trànsit, així com l’estat actual del ferm i l’actual traçat de la carretera fan necessària la millora projectada als efectes d’incrementar la seguretat de circulació per la mateixa, així com l’adequació al número de vehicles que hi circula.- El segon projecte persegueix la realització de les obres necessàries per dur a terme la remodelació de l’enllaç a Calonge (Baix Empordà), entre les carreteres C-31 i Gi-667.L’enllaç actual presenta nombroses deficiències que afecten a la seguretat i la capacitat del trànsit tant en el tram elevat de la carretera Gi-667 sobre la C-31 on existeixen girs i incorporacions a esquerres mitjançant ramals molt poc visibles, com en els ramals d’entrada i sortida a la carretera principal on no es disposa de trams d’acceleració o desacceleració. En conseqüència, a més de renovar els accessos a la zona industrial de Calonge i a la deixalleria, s’eliminen els girs i les incorporacions a esquerres en la carretera Gi-667 i es milloren les incorporacions i sortides de la carretera C-31.Aquestes obres es concreten amb la realització de dues rotondes a ambdós costats de la carretera C-31, mantenint l’actual tram de carretera Gi-667 sobre la primera, i convertint l’enllaç actual en un de tipus diamant amb peses. Aquesta remodelació comporta, a més, l’eixamplament de la calçada de la carretera C-31 en un carril de circulació en cada sentit en el tram del pont sobre la riera de Calonge. - El tercer projecte es refereix a l’acondicionament i millora del traçat de la carretera T-310 entre els punts quilomètrics 6,280, el 7,060 i del 7,720 al 8,630, en el tram de Riudoms a Montbrió del Camp, i la definició del pont sobre la riera de Riudecols.L’increment d’intensitat del trànsit, així com l’estat actual del ferm i l’actual traçat de la carretera fan necessària la millora projectada als efectes d’incrementar la seguretat de circulació per la mateixa, així com l’adequació al número de vehicles que hi circula.Les obres consisteixen en la modificació del traçat en els punts esmentats així com en la zona del pont, procedint-se a la seva reforma, una vegada s’ha acondicionat la riera a fi de conduir amb suavitat les aigües. Així mateix, es contemplen obres complementàries d’afermar, drenatge i senyalització vertical i horitzontal.- L’objecte d’aquest quart projecte és la millora del traçat entre els punts quilomètrics 7,650 i 8,400, al tram de Maldà en la comarca de l’Urgell, en el que existeixen una sèrie de corbes de radi reduït que afecten la seguretat de la circulació, així com adoptar una nova solució del tipus rotonda per la intersecció de la carretera L’201 amb la LP’2335.- L’objecte del projecte és la definició, justificació i valoració de les obres a realitzar per la construcció d’un enllaç a l’alçada del punt quilomètric 14,800 de la carretera C’55 (antiga C’1411) del terme municipal de Monistrol de Montserrat, que dóna accés als polígons industrials situats a ambdós costats de la dita carretera i que permeti, en una fase posterior, l’accés a l’estació del nou cremallera a Montserrat que s’ha d’ubicar al marge esquerra de la carretera.Les obres es concreten amb la construcció d’una rotonda situada sota la carretera C’55 amb quatre ramals unidireccionals de connexió amb la carretera, un ramal de connexió amb el polígon industrial ’El Mas’ i un altre per la connexió amb el polígon industrial ’El Tortuguer’ i la nova estació del cremallera. Així mateix es contempla la reposició de la passera per a vianants sobre la carretera C’55.Actualment la carretera C’55 en el tram de Monistrol de Montserrat, presenta una sèrie d’accessos a vivendes, col·legis i polígons industrials que resulten molt deficients, sense carrils d’acceleració i desacceleració i amb girs a esquerra prohibits. L’obra projectada té, en conseqüència, la finalitat de millorar la seguretat en aquest punt, preveient el futur accés a l’estació del nou cremallera a Montserrat.- L’objecte d’aquest últim projecte és l’ordenació de l’accés a la localitat d’Alcoletge, a la comarca del Segrià, i l’adequació dels revolts existents a la carretera C’13. Les obres consisteixen principalment, d’una banda, la construcció de dues rotondes en els punts quilomètrics 4,600 i 5,120 respectivament i, d’altre, en la millora dels revolts de la carretera C’13 situats entre els punts quilomètrics 5,360 i 6,500. L’execució de dites obres es durà a terme en dues fases.La primera fase preveu la substitució de l’actual intersecció d’accés a Alcoletge des de la carretera C’13 mitjançant la construcció d’una rotonda amb entrada i sortida a l’avinguda Catalunya i avinguda Segre. Aquesta fase inclou, també, la construcció d’una segona rotonda al punt quilomètric 5,120. La segona fase engloba la millora de revolts des del punt quilomètric 5,360 al 6,500 amb la realització d’un nou traçat, d’obres de drenatge i de reforçament del ferm. Així mateix es preveu la construcció d’un carril central d’espera entre els punts quilomètrics 5,388 i 5,872 que facilitarà la sortida cap a la dreta de la carretera i l’accés als camins existents al costat de la mateixa. Per això es construirà una glorieta auxiliar.