Territori

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en tres punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris

query_builder   20 febrer 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en tres punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris

En concret, permetran executar els següents projectes d’obra:- L’objecte del primer projecte es la construcció de determinats trams del vial de circumval·lació de la Bisbal d’Empordà, definit en el Pla especial de comunicacions per a l’enllaç viari dels sectors de la Guardiola i l’Aigüeta. Alguns dels trams del vial es troben ja executats o en vies d’execució.L’increment d’intensitat de trànsit a les carreteres que connecten amb la Bisbal, i l’actual traçat de les mateixes fan necessària la millora projectada als efectes d’incrementar la seguretat de circulació per les mateixes, així com l’adequació al número de vehicles que hi circula. Així mateix es pretén dotar a la Bisbal d’una nova alternativa viària que serveixi d’enllaç i estructuri els diferents teixits urbans i, al mateix temps, afavoreixi les dinàmiques de descongestió del nucli històric, relligui els nous creixements residencials i industrials de la vila i augmenti la fluïdesa del trànsit de pas de les carreteres C ’ 255 amb la GIV ’ 6441, la GI ’ 660 i la GI ’ 664 que travessa el municipi.- L’objecte d’aquest projecte es el condicionament i millora de la carretera T ’ 721, entre els punts quilomètrics 6 i 8’05, al tram Constantí ’ La Pobla de Mafumet, essent les actuacions prioritàries les de condicionar el ferm i eixamplar la plataforma la qual es insuficient pel trànsit pesat que hi circula. Amb aquesta actuació es millorarà l’últim tram que resta per condicionar entre Tarragona i la Pobla de Mafumet.Actualment la carretera T ’ 721 presenta una plataforma de 5 m d’amplada sense voral amb un paviment molt deteriorat. A més aquesta carretera presenta una doble corba amb canvi de rasant al punt mig.- El present projecte té per objecte la definició i construcció d’un nou carril de circulació entre la rotonda ubicada al punt quilomètric 3’840 i la rotonda ubicada al quilòmetre 4’710 de la carretera B ’ 140, en sentit Sabadell ’ Mollet del Vallès, dins el terme municipal de Santa Perpètua de la Moguda, a la comarca del Vallès Occidental.L’obra consisteix en un eixamplament de la calçada existent per donar cabuda a un nou carril de circulació en sentit creixent i l’ordenació dels accessos a zones industrials ja existents.Amb l’execució d’aquesta obra s’aconsegueix donar fluïdesa a la rotonda que hi ha ubicada al punt quilomètric 3’840, ja que es millora considerablement la sortida en direcció Mollet i a la vegada també s’augmenta la capacitat d’entrada a la rotonda del punt quilomètric 4’710. També s’aconsegueix eliminar la ’S’ existent, la qual cosa permetrà l’avançament dels vehicles lleugers sobre els pesants, eliminat-se així algunes situacions perilloses que s’havien produït en aquest tram.