Territori

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en sis punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris. En concret, permetran executar els següents projectes d'obra:

query_builder   6 febrer 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en sis punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris. En concret, permetran executar els següents projectes d'obra:

-El present projecte té per objecte connectar les esmentades vies, facilitant els accessos i les connexions entre elles, construint una rotonda a nivell i quatre ramals d’accés a la mateixa, dos per donar continuïtat a la C-256 i els altres dos per connectar el camí Verge de Núria i l’Avinguda de Catalunya amb aquesta.- Actualment existeix una precària connexió entre la carretera C-256 i l’Avinguda Catalunya i el camí de la Verge de Núria, principals vies del terme municipal de Calonge, donant lloc a cues i voltes innecessàries per tal d’accedir des de l’esmentada carretera al nucli urbà de Calonge.- L’execució d’aquest projecte suposarà una major facilitat i comoditat de connexions, estalviant cues i voltes innecessàries per accedir al nucli urbà, més als mesos d’estiu on la intensitat de trànsit és força més elevada.- Aquest projecte preveu l’expropiació per la realització de la cruïlla entre la N-230 a amb la C-12. La cruïlla existent no permet l’entrada cap a la carretera N-230 a dels vehicles provinents de Tortosa que circulen per la C-12 (C-230) dels vehicles provinents del camí de la Casella. D’altra banda la intersecció que hi ha entre el Camí de la Casella i l’entrada cap a la N-230 dels vehicles provinents d’Adover per la C-12 (C-230) és un punt molt perillós, on sovint hi ha accidents, degut que l’entrada de vehicles sol produir-se a gran velocitat i no es respecta el ’Stop’ existent. Per tal de solucionar aquest problema es modifica la cruïlla existent mitjançant una rotonda que ordenarà la circulació a la C-12 (C-230).Aquest projecte forma part d’un de més abast que contempla el condicionament de la travessera de Jesús i l’eixamplament de la C-12 (C-230) per realitzar un carril de gir a esquerres.- Aquest projecte derivarà en la construcció de la variant de Xerta, en la carretera C-230, entre els punts quilomètrics 28’70 i 30’92. La urgència en l’execució d’aquest projecte està motivada per la perillositat que comporta pel tràfic l’actual estat del pont, la qual cosa fa aconsellable que l’obra s’executi a la major brevetat possible.- El present projecte consisteix en definir les obres necessàries per el condicionament, eixample i millora de la carretera C-1412 de Biscarri a Figuerola d’Orcau, incloent-hi a més els accessos a Isona i a Conques. Bàsicament aquest tram es tracta d’una variant de traçat de la C-1412 d’uns 11 km de longitud que discorre pel sud de les zones més conflictives i que són les travessies d’Isona, Conques i Figuerola d’Orcau.El tram objecte de les obres se situa a la comarca del Pallars Jussà, creuant el terme municipal d’Isona i Conques dellà. Des de l’origen fins el punt quilomètric 39, el nou traçat rectifica les corbes actuals de la carretera. A partir d’aquest punt quilomètric comença un traçat en variant completament nou que evita el pas pels nuclis urbans. L’execució d’aquesta obra millorarà ostensiblement les comunicacions viàries a la comarca del Pallars Jussà i comportarà l’obertura d’una nova ruta per tal d’accedir al Pirineu Occidental.- Aquest projecte intervindrà sobre l’actual enllaç de Lliçà d’Amunt, enllaç molt utilitzat pels usuaris de la zona per fer els moviments entre les poblacions de Lliçà d’Amunt i Granollers i l’antiga carretera N-152 (C-17), de Barcelona a Puigcerdà. També permet aquest enllaç l’accés a la gasolinera situada al vial de servei en sentit Barcelona a més de servir d’accés a altres particulars.Aquest enllaç presenta una manca de carrils d’acceleració en sentit Barcelona i en sentit Vic que fan de les maniobres d’incorporació una activitat perillosa que comporta situacions d’alt risc. Aquestes situacions es poden evitar amb la solució proposada al present projecte, construint uns carrils d’acceleració i desacceleració amb una longitud mínima suficient que permeti als vehicles situar-se correctament a la calçada i disposar d’un espai mínim per poder accelerar.- L’objecte del present projecte es la construcció d’una carretera de nou traçat que discorre entre el pont existent de la carretera GI-V-5128 sobre l’autopista A-7 fins a l’enllaç a projectar amb la carretera nacional N-260 (Eix Pirinenc). La nova carretera constituirà per una banda la variant de la GI-V-5128 de les poblacions Borrassà i Ordis i, per altre, la connexió de la carretera nacional N-II i l’autopista A-7 amb l’Eix Pirinenc sense passar per Figueres i serà, per tant, la variant sud de Figueres.L’actual carretera GI-V-5128 connecta les poblacions de Borrassà i Ordis i aquesta amb les carreteres nacionals N-II a l’est i N-260 a l’oest. La carretera presenta un traçat en planta i alçat molt tortuós amb radis i acords verticals petits així com amplades de ferm molt variables entre 4 i 9 m. Les corbes tancades i l’amplada reduïda dels travessers obstaculitzen la circulació de vehicles llargs com autocars i camions per les dificultats de girar.