Territori

El Govern acorda l'aprovació definitiva del Projecte de port esportiu del Besòs, al terme municipal de Sant Adrià del Besòs, i l'atorgament de concessió per a la seva construcció i explotació.

query_builder   6 febrer 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'aprovació definitiva del Projecte de port esportiu del Besòs, al terme municipal de Sant Adrià del Besòs, i l'atorgament de concessió per a la seva construcció i explotació.

Amb el present Acord, el Govern de la Generalitat aprova definitivament el projecte de construcció del Port esportiu del Besòs, al terme municipal de Sant Adrià del Besòs així com l’atorgament a ’Infrastructures 2004, SA’ de la concessió per a la construcció i explotació de les obres projectades.Aquest port disposarà d’un total de 1.002 amarratges, la majoria dels quals seran de tipus mitjà i petit, més assequibles econòmicament, la qual cosa contribuirà a la promoció i popularització dels esports nàutics.En el projecte es garanteix la reserva d’un espai de 6.245 m2 per a l’ús de la vela lleugera, la gestió del qual s’haurà de cedir amb caràcter prioritari a la Federació Catalana de Vela.El projecte també preveu l’edificació d’una escola de submarinisme.La concessió del port s’atorga per un termini de 30 anys, assumint el concessionari, la societat ’Infrastructures 2004, SA’, la responsabilitat total de la construcció, explotació i conservació d’aquesta infraestructura.El concessionari haurà de complir amb les mesures que s’estableixen en la Declaració d’Impacte Ambiental del port, respecte les quals destaquem l’obligatorietat d’implantar sistemes que garanteixin:- El control sobre l’evolució de la dinàmica litoral de les platges adjacents i sobre la seva estabilitat; gestionar el transvasament de sorra i adoptar, si s’escau, les mesures correctores necessàries.- El correcte desguàs del riu Besòs.- Dotar el port amb les instal.lacions necessàries per a la recollida i gestió de les aigües residuals i escombraries de les embarcacions.Per garantir el compliment d’aquests compromisos mediambientals, el concessionari haurà de nomenar un director ambiental.Així mateix, es constituirà una Comissió Mixta de Concertació i Control entre els departaments de la Generalitat implicats i la concessionària amb l’objecte de vetllar pel contingut, periodicitat, aplicació i època de realització de les mesures i actuacions mediambientals.El concessionari queda obligat a incorporar a càrrec seu totes les mesures correctores i de protecció ambiental i sostenibilitat del medi que siguin aprovades pel Govern de la Generalitat o per la Comunitat Europea.També haurà de fer el seguiment de l’evolució de les platges adjacents durant l’execució de les obres i de realitzar aquelles altres obres i actuacions que siguin necessàries per a corregir els danys que s’hi puguin ocasionar.Les obres s’iniciaran dins el termini de dos mesos a comptar des de la data de signatura de l’acta de replanteig i hauran de quedar totalment finalitzades en el termini de 24 mesos, comptat des de l’inici de les mateixes.