Territori i Sostenibilitat

El Govern acorda assignar competències i aprovar el conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Barcelonès en relació amb el manteniment i la conservació del tram de la carretera C-32 (Ronda de Dalt), titularitat de la Generalitat de Catalunya.

query_builder   12 juny 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda assignar competències i aprovar el conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Barcelonès en relació amb el manteniment i la conservació del tram de la carretera C-32 (Ronda de Dalt), titularitat de la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya és titular de la carretera C-32, Ronda de Dalt, en el tram comprès entre el Camí del Mig del terme municipal de Cornellà fins al límit del terme municipal de Barcelona, al nus de la Diagonal, entre els punts quilomètrics 59,028 i 63,338.El Consell Comarcal del Barcelonès ha manifestat el seu interès en assumir les tasques de manteniment i conservació de l’esmentat tram de la Ronda de Dalt, per donar continuïtat al servei de manteniment que actualment efectua en el tram de l’Ajuntament de Barcelona comprès entre el nus de la Trinitat i el nus de la Diagonal.Davant d’això el Govern acorda assignar al Consell Comarcal del Barcelonès les competències en relació al manteniment i la conservació dels 4,31 quilòmetres de la Ronda de Dalt corresponents a la Generalitat.El manteniment i la conservació inclouen els següents conceptes:- Vigilància i ajuda a la vialitat- Conservació i rehabilitació del ferm- Drenatges- Plantacions, neteges i talussos- Neteja viària- Obres de fàbrica- Senyalització vertical i horitzontal- Barreres de seguretat i elements d’abalissament- Vialitat hivernal- Instal·lacions- Consum d’energia elèctrica- Qualsevol altra actuació relativa al manteniment o conservació de característiques similars a les anteriors.L’administració de la Generalitat aportarà al Consell Comarcal del Barcelonès la quantitat de 142 MPTA anuals (853.437,18 euros).Per la seva part, el Consell Comarcal del Barcelonès aportarà al finançament de les actuacions la quantitat màxima de 72,6 MPTA (436.334,78 euros).Aquest Conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2002 fins al 31 de desembre del 2003, sens perjudici de les possibilitats de pròrroga.El Conveni serà efectiu una vegada sigui acceptat en tots els seus termes pel Consell Comarcal del Barcelonès i se signarà tan aviat com es produeixi aquesta aprovació.