Territori

El Decret d'innovació i millora de la qualitat aprovat per la Generalitat permetrà adaptar totalment la xarxa de transport públic per carretera

query_builder   7 agost 2003 12:40

event_note Nota de premsa

El Decret d'innovació i millora de la qualitat aprovat per la Generalitat permetrà adaptar totalment la xarxa de transport públic per carretera

Els plans empresarials derivats del Decret aprovat pel govern de la Generalitat el mes de maig passat, que oferia la possibilitat d’allargar el període de concessió a les empreses que presentessin un pla d’innovació i millora de les seves flotes, ja estat sent avaluats per la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat. La mesura, pensada com a incentiu per impulsar la inversió privada, suposarà més de 250 milions d’euros d’inversió privada, la incorporació de més de 1000 vehicles adaptats, la creació de 2.500 llocs de treball i el manteniment de més de 5.000 llocs ja existents. Com a resultat, la xarxa catalana estarà totalment adaptada per a les persones amb mobilitat reduïda (PMR) una vegada s’hagin aplicat els plans presentats.

El Decret respon a la voluntat que la Generalitat manté, des de fa anys, per regenerar la xarxa i reforçar l’oferta de transport públic a Catalunya. L’acció de la Generalitat en aquest sector s’ha canalitzat mitjançant el Pla de millora de la qualitat del transport interurbà aprovat pel govern l’any 1999, i una elevada inversió, adreçada de forma prioritària a promoure l’accessibilitat de a PMR i a garantir l’accés a la xarxa de transport públic al màxim nombre de municipis possible.

Així, l’aprovació d’aquest Decret s’entén com una mesura més per garantir la millora constant de la qualitat del transport de viatgers mitjançant l’incentiu que suposa per a les empreses poder allargar el termini de les concessions, la finalització de les quals estava prevista per l’any 2008. D’altra banda, el fet que el termini de concessions tingués data fixa podia comportar un relaxament per part de les empreses que repercutís en una pèrdua d’activitat inversora i de qualitat dels serveis.

Els plans presentats davant la Direcció General de Ports i Transports contenen millores en la flota de material mòbil, mesures d’accessibilitat per a PMR, l’acreditació d’una dimensió de flota superior a la mínima exigible, innovacions tecnològiques, sistemes tarifaris que contemplin diferents tipus d’abonaments a banda del bitllet individual, disposició de personal necessari, certificació de qualitat de la prestació de serveis, equipaments i infraestructures, o la utilització de la llengua catalana, a banda d’un estudi econòmic i financer.

La totalitat de les 68 empreses que gestionen les 166 concessions de la xarxa de transport regular de viatgers per carretera de Catalunya han presentat el seu pla de millora, incloses les empreses més petites. Així, els projectes abasten tot el territori, tant el metropolità, interurbà i comarcal com les zones rurals i les comarques de muntanya.

El nombres de treballadors del sector del transport regular de transport de viatgers per carretera és superior a 5000. Es preveu que amb la implantació de les mesures previstes en els plans es produeixi un increment del 50%, aproximadament, el qual pot augmentar la xifra fins als 7500 treballadors.

La xarxa de transport públic per carretera transporta anualment més de 50 milions de passatgers, amb una facturació total de 68 MEUR. D’acord amb les dades que consten en els plans presentats la proposta d’inversió a realitzar per les empreses concessionàries durant el termini d’execució del pla es situa al voltant dels 250 milions d’euros, que es correspon principalment a la progressiva  renovació i accessibilitat dels vehicles que prestin els serveis i a la incorporació de nous requeriments de seguretat i de millora en la gestió dels serveis i del nivell d’atenció i informació dels usuaris (registrador d’accidents i incorporació del SAE i dels sistemes automàtics de validació i venda amb títols en suport magnètic o xip).

Amb la finalitat de permetre l’amortització de les inversions necessàries per a la seva execució, l’Administració pot ampliar el termini vigent de les concessions, en el marc dels períodes màxims establerts i en la proporció que resulti necessària.

Millores que incorporen els plans

L’execució dels plans d’innovació i millora permetrà:

· La renovació i accessibilitat dels vehicles, fins assolir una edat mitjana de la flota no superior a set anys: D’acord amb les propostes formulades es preveu la incorporació progressiva per a la prestació de serveis del voltant de 1000 vehicles durant el termini d’execució del pla. En compliment del Decret les empreses que s’han acollit al pla han de disposar, en el cas que ja no es compleixi aquest requeriment, en el termini d’un any, del 20% de vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda i del 80% durant el termini d’execució dels plans. Així mateix aquests vehicles seran identificats amb la imatge dels transports públics de Catalunya.

· La certificació de la qualitat de les empreses d’acord amb normes ISO o equivalents.

· La incorporació generalitzada de sistemes automàtics de validació i venda de títols de transport i de sistemes d’ajuda a l’explotació (SAE).

· La incorporació de dispositius enregistradors de dades d’accidents a tots els vehicles.

· Estructures tarifàries que incorporin una àmplia gamma de títols bonificats: abonaments multiviatge i temporals, en suport magnètic o targeta xip.

· L’aplicació de programes de gestió mediambiental amb obtenció de la certificació corresponent.

· La garantia de capacitat econòmica mitjançant la disposició de capital i reserves per un import de 18.000 € per vehicle.

· La incorporació de mesures específiques de suport a les persones amb mobilitat reduïda, l’ús de la llengua catalana i la perspectiva de gènere.

· La millora de la xarxa mitjançant la incorporació de nous serveis, reforçament dels existents i operacions de remodelació amb la finalitat de racionalitzar l’explotació dels diferents itineraris, amb la proposta d’establiment de nous serveis i de reorganitzacions i processos de reestructuracions i fusions empresarials que hauran de ser analitzats en funció dels instruments de planificació de la xarxa de transports, aprovats per la Generalitat de Catalunya, i més concretament en el marc del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya.

· La formació continuada del personal de les empreses, especialment en tècniques de conducció racional i econòmica i en atenció al client.

L’Administració pot també, en el procés d’aprovació del Pla, incorporar d’ofici mesures orientades a la racionalització de la xarxa per incrementar-ne l’eficiència en el marc dels instruments de programació i planificació vigents.

La Direcció General de Ports i Transports obre ara un procés de verificació i valoració de tots i cadascun dels Plans presentats, per tal de determinar la seva viabilitat i el compliment de les condicions establertes, i proposarà al Conseller del Departament la seva aprovació o desestimació, així com també les modificacions, que en base a la proposta plantejada, calgui introduir per satisfer les exigències de l’interès públic.   

Empreses que han presentat el pla d’innovació i millora

Tarragona

La Hispano de Fuente En Segures,SA

Teresa y José Plana, Empresa Plana, SL

CRA La Hispània, SA

Bus 3,SA

VIBASA

Garatge Segarra,SL

Ajuntament de Mora d’Ebre

Reus Tarragona Bus, SL

Autocars Poch,SA

Jaume Carrera, SA

Autocars del Penedès, SA

Transports Públics del Priorat

Barcelona

La Hispano Igualadina,SA

Cingles Bus

SL Empresa Pous, SA

Empresa Sagalés,SA

Ferrocarriles y Transportes, SA

Transportes Castella, SA

Eix Bus,SA

Empresa Casas, SA

La Vallesana, SA

Martí Renom,SA

Eurolines Peninsular,SA

Autocars R Font, SA

Autocars Bueno, SL

Autocars Vendrell,SL

Autocorb, SA

Autos Castellbisbal, SA

Bus Castellvi,SA

Josep Casas Verdaguer

Jordi Comasolivas Codina

Costa Calsina, SL

J Verdaguer, SL

La Hispano Llacunense,SL

Marestrans, SA

Matin Colomer, SL

Mohn, Autobusos Viladecans

Montferri Hermanos, SL

Ramon Planas Vila

Josep Rovira Sansalvador

SA Alsina Graells

Autocars Prat, SA

SA Masats Transports Generals

Soler i Sauret, SA

Transports Generals d’Olesa

Transports Públics, SA

Girona

La Hispano Hilariense,SA

Asistencia y Servicios, SL

Albert Estarriol Alsius

Ampurdan Bus, SA

Autocars Martí Pi, SA

Cia Ferrocarril Olot a Girona, SA

David i Manel, SL

Fills de Rafel Mas, SL

Sarfa,SL

TEISA

Transports Mir, SA

Transports Pujol i Pujol, SL

Lleida

Autocars Agramunt, SL

Bullich Grup Autotransport, SL

Autocars Sole Serò,SL

Autocars del Pla, SL

Miguel Gamon, SL

Autocars Salvia, SL

Auto Transporte Parellada, SL

 Xampany, SL

Isidre Morell Ibars

Cots Alsina, SL